12 juni, 2024
IndustrieMotoronderhoud JSF in 2019 operationeel

Motoronderhoud JSF in 2019 operationeel
M

Vandaag heeft het F-35 Joint Program Office in de Verenigde Staten bekendgemaakt dat Nederland één van de Europese landen is die in de toekomst het onderhoud aan de F-35 motoren kan gaan uitvoeren. Andere Europese landen aan wie dit is toegekend zijn Noorwegen en Turkije.

Al in 2006 heeft Nederland de ambitie geformuleerd om op termijn het onderhoud aan F-35 motoren uit te voeren voor Nederlandse toestellen en die van andere Europese F-35 gebruikers. Deze bekendmaking is dan ook goed nieuws. Minister Hennis van Defensie is blij met de selectie van Nederland: “Nu het signaal vanuit de Verenigde Staten op groen staat, moeten we niet aarzelen om die kans te verzilveren.”

Als het toekomstige F-35 motorenonderhoud in Nederland plaatsvindt betekent dit onder meer dat hoogwaardige kennis over motorenonderhoud behouden blijft en dat op het Logistiek Centrum Woensdrecht een stevige basis voor onderhoudsactiviteiten voor de komende dertig jaar ontstaat. Dat is ook gunstig voor onderhoud aan andere wapensystemen.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “De keuze voor Nederland biedt nieuwe kansen voor de defensie-industrie om opdrachten voor motorenonderhoud uit te voeren. Dit versterkt de innovatiekracht van de Nederlandse economie en is goed voor de werkgelegenheid, met name in Zuid West Brabant”.

Het motorenonderhoud is een stevige impuls voor Maintenance Valley, een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid en de Nederlandse industrie waarbij onderhoudsactiviteiten centraal staan. Ook komt dit de gebiedsontwikkeling Aviolanda in Zuid West Brabant ten goede. Bert Pauli, gedeputeerde Economische zaken en Bestuur van de provincie Noord-Brabant: ‘We zijn blij met dit besluit. Voor Brabant is dit echt een prachtige kans om samen met deskundigen te werken aan innovatie en daarmee West-Brabant van perspectief te voorzien. Met het motorenonderhoud als basis ontstaan er mogelijkheden om verbindingen met sectoren als high tech, maintenance en logistiek te leggen en zo de economische structuur van Brabant te verstevigen.‘

Het streven is dat de motorenonderhoudsfaciliteit eind 2019 volledig operationeel is. Turkije begint in 2018 met het daadwerkelijk uitvoeren van het motorenonderhoud, Nederland start twee tot drie jaar later. Met het oog op economische en werkgelegenheidseffecten van de toekenning op regionaal en nationaal niveau voeren de ministeries van Economische Zaken, Defensie en de provincie Noord-Brabant gesprekken. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant zullen bij een investerings-besluit de bredere economische effecten meewegen en laten daartoe nader onderzoek doen.

bron MINDEF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: