21 april, 2024
IndustrieMinister van Defensie schort afname Nederlandse NH90-helikopters op

Minister van Defensie schort afname Nederlandse NH90-helikopters op
M

De corrosie en slijtage aan de NH90-helikopter is groter dan verwacht en Defensie neemt de resterende 7 toestellen voorlopig niet af van fabrikant NHIndustries (NHI). Minister Hennis-Plasschaert schrijft dat afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Pas als afspraken zijn met de fabriek over oplossingen en duidelijk is wie de reparaties betaalt, mogen de nieuwe toestellen komen. Hierover verwacht de Minsiter in het najaar meer duidelijkheid.

De NH90-helikopter is door Nederland succesvol ingezet tijdens de antipiraterijmissie rond Somalië en in het Caribisch gebied. Terug in Nederland bleek dat één helikopter bovenmatige roestte en sleet. Een tweede toestel ook, maar minder. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium stelde in een onderzoek ongeveer 100 tekortkomingen vast; een combinatie van ontwerp- en assemblagefouten en verkeerde materiaalkeuzes. In een aantal gevallen ontstond de corrosie door het combineren van materialen zonder deze te isoleren. De corrosie veroorzaakt bij de draaiende delen extra slijtage. Ook Frankrijk heeft problemen met de NH90, zij het in mindere mate.

Fabrikant
Defensie lichtte afgelopen maart de fabrikant in over de geconstateerde problemen. Dit gebeurde via het NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA), die namens de partnerlanden het contract met NHI sloot. NHI stelde direct een task force in voor onderzoek naar oplossingen. De fabrikant heeft inmiddels technische oplossingen uitgewerkt voor ongeveer 60 % van de problemen. NHI heeft naar verwachting tot en met september nodig om oplossingen voor de problemen te vinden. Door het NHI is een corrosiepreventieprogramma opgesteld. Defensie voert dit programma uit in samenwerking met de fabrikant. Dat gebeurt tijdens het reguliere onderhoud van de helikopters.

Consequenties
De levering van de NH90 loopt door de problemen verdere vertraging op. Minister Hennis houdt rekening met 6 maanden. Doordat de NH90 minder vlieguren kan maken, wordt het tekort aan helikoptercapaciteit groter. Ook duren de reguliere onderhoudsperiodes van de helikopters langer dan gepland door aanvullende modificaties. Door de vertraagde introductie van de NH90-helikopter is inmiddels minder gevlogen. Voor het personeel betekent het dat minder bemanningen en technici volledig zijn opgeleid. Het duurt naar verwachting nog tot 2019 voordat voldoende personeel is om maritieme operaties volledig te ondersteunen.

Inzet helikopters
Het grotere capaciteitstekort heeft gevolgen voor de inzet. De uitvoering van taken, zoals de ondersteuning van maritieme, amfibische en landoperaties, wordt hierdoor beperkt. De corrosie en slijtage hebben geen gevolgen voor de voorgenomen inzet in 2014. De NH90 doet antipiraterijmissies. Vanaf Curaçao wordt een Cougar-transporthelikopter ingezet voor de ondersteuning van Kustwacht. Ook opereert in het Caribisch gebied een helikopter van de United States Coast Guard en opereren regelmatig Spaanse helikopters vanaf Nederlands schepen, die dienst doen in het Caribisch gebied. In 2015 en 2016 vliegt de NH90 voor de antipiraterijmissie. In De West wil Hennis dan de Cougar vanaf Curaçao inzetten. Of een Amerikaanse kustwachthelikopter antidrugsoperaties langer kan ondersteunen, wordt onderzocht.  In 2017 kan Defensie tijdens antipiraterijmissie en in het Caribisch gebied met de NH-90 vliegen. Daarna is meer onderzoek nodig. Naast de beschikbare Cougars zijn extra helikopters in te zetten. Deze komen dan uit de pool van te verkopen Cougar-toestellen.

Kosten
De financiële gevolgen worden samen met NAHEMA en de fabrikant besproken. Defensie claimt de extra kosten van onderhoud en aanpassingen aan de NH90 bij NHI. Een realistische inschatting van deze kosten is momenteel nog niet mogelijk. Tot 2018 dekt de defensiebegroting de kosten voor de Cougar-helikopters. De eenmalige kosten voor het opnieuw inzetgereed maken van de Cougars en de inkomstenderving van verkoop van deze toestellen zullen ook worden opgevangen binnen de defensiebegroting. Hennis bekijkt of de kosten van het langer doorvliegen met de Cougar op de NH90-fabrikant zijn te verhalen.

Dus…..
Voor Defensie en het personeel zijn de nieuwe problemen met de NH-90 wrang. De vertraging als gevolg van de corrosie- en slijtageproblematiek komt bovenop eerdere vertragingen, terwijl de helikopters hard nodig zijn voor de operationele inzet. De minister waardeert de inspanningen van alle partijen tot nu toe en omdat op korte termijn goede stappen voorwaarts zijn gezet heeft de minister er vertrouwen in dat de fabrikant de problemen kan oplossen en de helikopters kan verbeteren. Wel acht de Minister van Defensie het van belang NAHEMA te vragen de afname van nieuwe helikopters op te schorten, om allereerst overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de problemen worden opgelost en de kosten worden betaald.

Bron: Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: