14 juli, 2024
IndustrieMinder fossiele brandstoffen bij Defensie

Minder fossiele brandstoffen bij Defensie
M

In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. Het is 1 van de ambitieuze energiedoelstellingen die Defensie zich heeft gesteld. Vandaag presenteerde staatssecretaris Barbara Visser het Plan van aanpak Energietransitie Defensie. Het plan (lopend van 2020-2022) is een stap om de energieambities uit de Defensie Energie en Omgevingsstrategie en het Strategisch Vastgoedplan te realiseren.

Zonnecelproject ter verduurzaming van de Marinierskazerne Savaneta op Aruba.

1. ‘Biggest bang for the buck’.

Gekozen worden initiatieven en maatregelen met de grootste impact op de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvermindering. De doelen zijn:

  • In 2030 ten minste 20% minder afhankelijk dan in 2010.
  • In 2050 ten minste 70% minder afhankelijk dan in 2010;
  • In 2030 wordt 50% van de energie op kampementen duurzaam opgewekt
  • In 2050 zijn kampementen volledig zelfvoorzienend op energiegebied.

Bij de landmacht houdt een team zich bezig met energieonafhankelijke kampementen. Het test onder meer de mogelijkheden van energieopwekking, -opslag en -distributie. Neem de Green Energy Mill-tower. Hiermee kan naast windenergie ook via zonnepanelen relatief veel energie worden opgewekt en opgeslagen. De toren is mede ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven.

2. Operationele meerwaarde

Gekozen worden de maatregelen waarmee Defensie de slagkracht, het voortzettingsvermogen en de energieonafhankelijkheid vergroot.

3. Rendabele businesscase

De kosten en baten van de investering worden meegewogen.

4. Innovatie aanjager energietransitie

De mate van innovatie van oplossingen wordt nadrukkelijk meegewogen. Een voorbeeld waarin de verschillende uitgangspunten samenkomen is een casestudie met het Rijksvastgoedbedrijf en De Bouwcampus. Hierbij zijn de toepassingsmogelijkheden van innovatieve technieken voor een energiezuinige kazerne bekeken. De Bouwcampus is een netwerk waar kennisinstituten, marktpartijen en overheden op zijn aangesloten om innovatie in de bouwsector te stimuleren.
Een ander voorbeeld van samenwerking en innovatie is MIND (Military Innovation By Doing). Daarbij hebben Defensie en kennisinstituut TNO een innovatheek opgezet. Hier kunnen eenheden innovatieve producten lenen en in de praktijk testen. Neem bijvoorbeeld de draagbare zonnepanelen die het Korps Mariniers nu test.

Tekst: MinDef
Afbeelding: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: