16 juni, 2024
IndustrieMidlife-update Pantserhouwitser Duits-Nederlands project

Midlife-update Pantserhouwitser Duits-Nederlands project
M

Duitsland en Nederland gaan samen het 155mm-geschut Pantserhouwitser 2000NL (PZH2000NL) moderniseren. Duitsland gaat voor beide landen contracten sluiten. Met het project wordt de veroudering van componenten aangepakt. Dit garandeert de inzetbaarheid tot 2040. 17 december 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hiermee krijgen de wapensystemen een nieuwe elektronische architectuur, een nieuw klimaatsysteem en energievoorziening en nieuwe zichtmiddelen voor de chauffeur. Ook wordt de bepantsering verbeterd.

De specificaties stellen beide landen samen op. De aanpassingen zijn nodig omdat steeds meer onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Hierdoor komt de inzetbaarheid van de PZH2000 onder druk komt te staan.

Voor Duitsland gaat het om 121 voertuigen en voor Nederland in 1e instantie om 25 voertuigen. Dit laatste aantal kan toenemen.

Voor beide landen wordt een prototype gebouwd dat in 2025 beschikbaar moet zijn voor beproeving. De aanpak van de Nederlandse vloot neemt naar verwachting 2 jaar in beslag en moet in de loop van 2028 zijn afgerond.

Bron: Mindef/redactie
Foto: AVDD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: