13 april, 2024
IndustrieMeer banen door uitbreiding motorenonderhoud F-35

Meer banen door uitbreiding motorenonderhoud F-35
M

De apparatuur voor het onderhoud van de F135 motoren, van het F-35-gevechtsvliegtuig, wordt aangepast en uitgebreid. Dat liet staatssecretaris Barbara Visser 2 november 2020 aan de Tweede Kamer weten. Dat levert extra werk op voor de faciliteit van Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).

Faciliteit uitbreiden

Vanaf begin 2021 vindt op Woensdrecht motorenonderhoud plaats. Dat gebeurt deels volgens het principe van reparatie door vervanging. Kapotte of niet functionerende onderdelen worden vervangen en voor reparatie teruggestuurd naar de leverancier in de Verenigde Staten. Door de apparatuur van de onderhoudsfaciliteit aan te passen en uit te breiden kan Nederland die onderdelen ook zelf repareren en dus meer onderhoud uitvoeren.

Innovaties

Adviesbureau PWC onderstreepte eerder het belang van spin-offs van de onderhoudsfaciliteit in de luchtvaart- en de defensiesector. Het noemde als voorbeeld de eisen die aan materiaaleigenschappen van het F-35-jachtvliegtuig worden gesteld qua sterkte, gewicht en temperatuurbestendigheid. Innovaties op dit gebied kunnen ook in andere sectoren worden toegepast. Deze overweging pleit nu voor uitbreiding van de motorenfaciliteit.

Leidende positie

Nederland houdt zo samen met Noorwegen de leidende positie in het F135-motorenonderhoud in Europa. Dit vormt ook een goede uitgangspositie om zo veel en zo hoogwaardig mogelijk onderhoudswerk uit te voeren.

In 2015 was het nog niet zeker of de Verenigde Staten de betreffende technologie met andere landen zou delen. En zo ja, of Nederland hiervoor in aanmerking zou komen.

Met de aanschaf van deze apparatuur is een bedrag van €15 miljoen gemoeid. Als Nederland deze investering niet doet, verslechtert de concurrentiepositie ten opzichte van Noorwegen. Dat maakt het moeilijker om de totale investering in de motorenonderhoudsfaciliteit terug te verdienen.

Uitstoot verminderen

Wel speelt de stikstofproblematiek een rol bij dit project. Volgens de huidige vergunning kunnen per jaar 30 gerepareerde motoren worden getest in de Test Cell. Een nieuwe Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) moet er voor zorgen dat dit 120 per jaar wordt. De nieuwe vergunning wordt aangevraagd als onderdeel van de Wnb-vergunning voor de gehele vliegbasis.

Natura-2000

Omdat de vliegbasis grenst aan het Natura-2000 gebied Brabantse Wal wordt al het nodige gedaan om de stikstofuitstoot te beperken. Er wordt bijvoorbeeld met motorproducent Pratt & Whitney gesproken over technische aanpassingen aan de Test Cell. Die moeten de uitstoot verminderen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Foto: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: