23 april, 2024
IndustrieMarinebedrijf levert tweede geïntegreerde mast op

Marinebedrijf levert tweede geïntegreerde mast op
M

De tweede van de in totaal vier op te leveren geïntegreerde mastmodules voor de patrouilleschepen (OPV’s) van de Hollandklasse is gereed voor transport naar Thales (voormalig Holland Signaal) in Hengelo. Het Marinebedrijf produceert samen met dit bedrijf deze geavanceerde masten.

Het Marinebedrijf is als onderdeel van het Ministerie van Defensie één van de instandhoudings- bedrijven van Defensie Materieel Organisatie (DMO). De productie is een innovatief project voor het Marinebedrijf. Er is gebruik gemaakt van innovatieve technologische ontwikkelingen.

De tweede mast, geproduceerd voor Hr. Ms. Zeeland ging 1 september jl. op transport. In tegenstelling tot de eerste mast zijn in deze mast alle installaties met uitzondering van de sensoren van Thales, geplaatst en volledig afgemonteerd. Als afnemer heeft Thales het halffabricaat deze week goedgekeurd. Niets staat dus meer een transport naar Hengelo in de weg.

Het unieke transport van een dergelijke groot object is slechts één maal eerder gebeurd. De eerste mast is op 28 oktober 2010 op soortgelijke wijze naar Thales in Hengelo getransporteerd. Deze eerste mast is vrijwel gereed en wordt naar verwachting in het najaar van 2011 aan boord van Hr. Ms. Holland geplaatst. De bouw van de derde mast, voor Hr. Ms. Friesland, is op 27 april 2011 officieel van start gegaan. Met de bouw van de vierde mast, voor Hr. Ms. Groningen, wordt eind 2011 officieel gestart.

De mastmodule vervangt de traditionele opstelling van meerdere radar- en radio-antennes die normaliter verspreid zijn over drie of zelfs meer masten en andere plekken op het schip. Zoals de Seamaster 400 luchtwaarschuwingsradar, een oppervlakteradar, een infrarood/electro-optisch waarschuwingssysteem maar ook de satellietcommunicatie. In deze modulaire mast zijn alle antennes zo geplaatst dat elektromagnetische storingen en onderlinge interferentie worden voorkomen.

(bron: Den Helder actueel)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: