21 april, 2024
IndustrieInnovatief drinkwatersysteem voor toekomstige missies

Innovatief drinkwatersysteem voor toekomstige missies
I

Vocht uit de lucht halen en dat omvormen tot drinkwater. Dat kunnen de 2 systemen die het bedrijf SunGlacier Technologies op 29 juni jl. aan  de landmacht overdroeg. De krijgsmacht speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling. Nieuwe technologie kan doorslaggevend zijn tijdens missies.

H2O
Hoe de innovatieve machine werkt? Door de ingezogen lucht direct te koelen ontstaat er gecondenseerde waterdamp.  Vergelijk het met een blikje cola. Als dat uit de koelkast komt, condenseert het vocht in de lucht tegen het blikje. Het resultaat: pure H2O. Maar de SunGlacier biedt vooral uitkomst in extreme omstandigheden. En dat is nou precies waarvoor de landmacht het aangeschaft heeft.

Onderweg water maken
Zo hebben militairen op missie in een warm gebied meerdere liters water per dag nodig. Met de SunGlacier kunnen ze dat onderweg maken. Geen problemen dus als bijvoorbeeld een patrouille langer duurt dan gedacht.

Mali
Dat de techniek werkt, bleek in 2017. De Toenmalige Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp gaf de Nederlandse onderzoekers toestemming te experimenteren op het militaire kamp in Mali. Het resultaat: ze ‘wonnen’ een half glas water. Toch viel er nog winst te behalen. Zo was het apparaat door de grootte niet geschikt om mee te nemen in een voertuig. En door de warmte verdampte er ook veel van het gewonnen water.

Water plakt!
Een nieuwere versie had het formaat van een kleine koelkast. Ook het verdampprobleem werd opgelost. Voorheen kwam het gecondenseerde water tegen een plaat aan. Nu lieten de pioniers een straal water door een koker stromen. Het gewonnen water ‘plakt’ als het ware tegen het stromende water aan, waardoor niets verloren gaat.

Klimaatkamer
In de klimaatkamer van Defensie in Woensdrecht werd getest of de apparatuur wereldwijd is in te zetten. “Doel was 20 liter water te maken binnen 24 uur. Het werden er ruim 28. De resultaten zijn beter dan we hadden durven hopen. Het bewijs dat de SunGlacier echt werkt”, zei geestelijk vader Ap Verheggen destijds.
Het model was echter nog te groot voor het operationele domein. Uiteindelijk is de techniek doorontwikkeld naar 2 kleinere modellen.
Defensie gaat nu bekijken hoe het drinkwatersysteem past in de logistieke keten van het militaire optreden. Dat betekent experimenteren en verder innoveren. De SunGlacier gaat natuurlijk ook mee op oefening.

Krachten bundelen
Innovatie staat hoog op de agenda bij Defensie. De krijgsmacht bundelt daarom de krachten met het bedrijfsleven. Om conflicten te voorkomen of op te lossen is namelijk meer nodig dan militaire middelen alleen. Ook niet-militaire professionals en organisaties zijn vereist voor een veiligere wereld.

Tekst: mindef / redactie ODB
Foto: mindef / musiking via Pixabay

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: