16 april, 2024
IndustrieIngezonden brief met alternatief/aanvulling voor JSF

Ingezonden brief met alternatief/aanvulling voor JSF
I

Recentelijk kwam er een schrijven op de redactie van de ODB binnen met een reactie op het stuk dat er ‘scheurtjes’ in het JSF project (en vliegtuigen) zouden zitten. De militair gaf aan dat er wellicht met een kleine beperking in het aantal te bestellen aantal JSF’s een goed alternatief is, dat tevens behoud van werkgelegenheid met zich mee zou brengen.

De militair gaf aan dat indien de Luchtmacht 12 JSF’s zou inleveren en daarvoor in de plaats de nadruk op de aanschaf van UAV’s (Unmanned Aerial Vehicel) zou leggen, er toch ruim een miljard zou kunnen worden bespaard.

Daarbij zou dan niet alleen de werkgelegenheid bij defensie worden behouden, maar zou tevens de technologische knowhow bij de krijgsmacht op peil blijven. Gezien het feit dat op nagenoeg alle strijdtonelen in de wereld de UAV’s een steeds grotere rol zijn gaan spelen, zou dit inderdaad soelaas kunnen bieden voor de vele militairen die hun baan dreigen kwijt te raken.

De meest bekende UAV is de General Atomics MQ-1 Predator. Deze UAV is in dienst sinds begin 1990 en werd onder andere gebruikt in Afghanistan, Pakistan, Bosnië, Servië, Irak, Jemen, Libië, en Somalië. Hier zou wel eens een mooie uitdaging kunnen liggen voor de hightech industrie in Nederland in zijn algemeenheid en bij de krijgsmacht in het bijzonder. Daarbij lijkt er dan eveneens ruimte te zijn voor de invoering van de JSF.

Blijf vooral uw ideeën opsturen!

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: