21 juni, 2024
IndustrieExcalibur (N) Munitie Schiet Raak

Excalibur (N) Munitie Schiet Raak
E

Panterserhouwitsers, coördinatie- en vuurleidingscentra en Fire Support Teams worden al maanden getraind voor de komst van Excalibur, waarvan de eerste 100 granaten in november 2015 werden besteld. Het 155 millimeter lange dracht precisieprojectiel doet dit jaar haar intrede bij de artillerie.

Producent Raytheon leverde eind 2015 de eerste 100 Excalibur-granaten aan Defensie. Daarmee kan de Nederlandse artillerie onder alle (weers)omstandigheden precisiegeleide munitie met de pantserhouwitser verschieten.

Maar hoe verschiet je het nieuwe projectiel zonder grote wijzigingen te maken in het bestaande vuursteunsysteem? Dat was de grootste uitdaging voor het projectteam in 2015. Er werden een aantal systeemaanpassingen doorgevoerd en men ontwikkelde een werkwijze die zoveel mogelijk aansluit bij de standaard routine.

Uiteindelijk was er een generale repetitie die tot doel had deze systeemaanpassingen en de nieuw ontwikkelde werkwijze te testen. Specialisten van (Defensie Materieel Organisatie) DMO bouwden een interface tussen het vuurleidingssysteem AFSIS (Advanced Fire Support Information System) en de Amerikaanse software die bij Excalibur geleverd wordt. Het testen van deze interface – die werd opgeleverd bij AFSIS 4.1 – en de ontwikkelde procedures verliep succesvol.

Vanwege de nauwe samenwerking met de landmachteenheden was ook een Amerikaanse delegatie van het new equipment training team aanwezig. De Amerikanen waren onder de indruk van het wapensysteem Pzh 2000 en de snelheid waarmee de vernieuwingen werden doorgevoerd. In het begin speelt simulatie een grote rol. Aan de hand daarvan worden de systemen getest. Als afronding volgt de live firing voordat de munitie wordt ingevoerd.

De invoering van precisiemunitie maakt deel uit van het veranderingsproces dat de artillerie momenteel doormaakt. Van een oppervlaktewapen dat veel voorbereiding vergde, gaan we naar een wapensysteem met grote precisie (binnen 2 meter) en korte reactietijd. Waarmee ook doelen op grote afstand (52 km) kunnen raken. Daarmee krijgt de Nederlandse krijgsmacht een essentiële versterking van de joint vuursteun, waarmee je zo nodig de luchtstrijdkrachten kunt ontlasten.

Ook de marine kan straks deze munitie gebruiken voor haar 127mm artillerie. Raytheon ontwikkelt hiervoor de Excalibur N5 waarmee het bereik ten opzichte van traditionele granaten verdubbelt.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: