14 april, 2024
IndustrieDefensie koopt drie sleepboten

Defensie koopt drie sleepboten
D

Defensie (DMO) heeft een aanbesteding gedaan voor drie sleepboten voor de marine. De boten moeten de huidige vier sleepboten van de Linge-klasse vervangen, die dateren uit 1986. Defensie biedt deze verouderde sleepboten aan ter inruil of verkoop. Ook de Zweedse marine heeft twee sleepboten bij  besteld.

De opdracht betreft de levering van drie sleepboten (ASD Tug 2810 Hybrid) ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Marine, met inbegrip van training, documentatie en reservedelen. De sleepboten dienen te voldoen aan hetgeen gesteld in het `Program Of Requirements for the Harbour Tug Replacement’, Annex A.

Binnen deze gezamenlijke aanbesteding, de Zweden bestellen het type ASD Tug 3010 ICE, wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke boot teneinde schaalvoordeel te bewerkstelligen alsmede toekomstig voordeel op het gebied van logistiek en onderhoud.

De Staat biedt de vier te vervangen `Linge-klasse’ sleepboten aan voor inruil. De Staat benadrukt dat de inruil deel uitmaakt van de gunning zoals beschreven in de aanbesteding. Wanneer u als lezer besluit een inschrijving te doen met betrekking tot de in te ruilen sleepboten, is de volgende voorwaarde van toepassing: uw inschrijving dient een minimale prijs van € 400.000 per boot te bevatten. Het verkoopbedrag is overigens niet verwerkt in de prijs voor de nieuw te bouwen boten.

Bij de aankoop heeft de DMO intensief samengewerkt met het Zweedse Försvarets Materielverk, de Zweedse even knie van de DMO. De sleepboten worden in 2015 en 2016 geleverd .

Gegevens:

 • lengte 28.67 mtr
 • Breedte 10.43 mtr
 • snelheid 13.5 Kts.
 • voortstuwing 2x 1920 kW
 • voortstuwing diesel direct varen of diesel-elektrisch varen
 • generatorset 1x 695 kW voor opladen accu’s en brandblusset
 • emissie 20 tot 60% minder emissie dan voorgaande klasse
 • zonnepanelen op dekhuis voor noodstroomvoorziening en radioapparatuur
 • ledverlichting door het gehele schip
 • coating speciale coating voor minder onderhoud
 • boldertrekkracht 60 ton

bron:Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: