16 april, 2024
IndustrieDefensie kiest nieuw onbemand vliegtuig

Defensie kiest nieuw onbemand vliegtuig
D

Defensie zal vanaf eind 2016 vanuit de lucht informatie gaan verzamelen met de MQ-9 Reaper Unmanned Arial Vehicle (UAV). Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. De MQ-9 Reaper is een onbemand vliegtuig dat vrijwel overal ter wereld 24 uur per dag kan worden ingezet.

Slechts een deel van het personeel zal hierbij in een inzetgebied aanwezig dienen te zijn. Defensie koopt het onbemande vliegtuig ‘van de plank’. Eind 2017 zal het systeem volledig zijn ingestroomd bij de krijgsmacht.

MQ-9 Reaper

Nederland heeft nu reeds de beschikking over andere, kleinere, onbemande systemen zoals de Raven en de Scan Eagle. In 2011 is aangekondigd dat Defensie ook een Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) zal kopen. De aanschaf van één systeem met vier MALE-UAV toestellen en een daarbij behorende grondcomponent maakt ook deel uit van de strategische keuzes die Defensie heeft gemaakt in de nota ‘In het belang van Nederland’. Deze nota gaat over de inrichting van de krijgsmacht van de toekomst. De onbewapende MQ-9 Reaper zal worden ingezet voor het verzamelen van informatie. Commandanten in uitzendgebieden kunnen met deze informatie operaties plannen en bijsturen. In eigen land kunnen de onbemande systemen worden gebruikt voor ondersteuning van de civiele autoriteiten, bijvoorbeeld hulp bij rampen of het opsporen van drugskwekerijen.

Gebleken is dat één fabrikant een systeem beschikbaar heeft dat voldoet aan de eisen van Defensie. Het gaat specifiek om de periode dat het toestel kan vliegen, de snelheid van het vliegtuig en de nauwkeurigheid waarmee het systeem kan waarnemen. Daarnaast moet de door de MQ-9 Reaper verzamelde informatie ononderbroken en vrijwel onmiddellijk (near real time) naar het grondstation kunnen worden gestuurd.
De komende jaren zal ook blijken of mogelijkheden bestaan voor samenwerking met zowel industrie en kennisinstituten, als op internationaal niveau. Gebieden voor samenwerking zijn opleiding, training, onderhoud en logistiek van onbemande systemen. In internationaal verband is afgelopen 19 november hiervoor het startschot gegeven tijdens een bijeenkomst van ministers van Defensie van het Europese Defensie Agentschap (EDA). Zeven lidstaten, waaronder Nederland, hebben een Letter of Intent getekend voor het uitwisselen van informatie en het in kaart brengen van de mogelijkheden voor samenwerking bij het gebruik van onbemande systemen.

 Bron: Mindef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: