24 februari, 2024
IndustrieCoronaloket voor defensie- en veiligheidsindustrie

Coronaloket voor defensie- en veiligheidsindustrie
C

Defensie en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) hebben een zogenoemd Coronaloket geopend. Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie kunnen hier terecht als ze door de Coronacrisis bij Defensieprojecten tegen uitdagingen aanlopen.

Blij

“Ik ben blij dat dit loket er is. Het zorgt ervoor dat bedrijven situaties op 1 duidelijke plek kunnen voorleggen”, aldus staatssecretaris Barbara Visser. De NIDV fungeert als eerste aanspreekpunt bij het loket, ook voor bedrijven die niet bij de stichting zijn aangesloten.

Impact

De Coronacrisis heeft ook grote impact op de materieel-toeleveringsketen en de defensie- en veiligheidsindustrie. Daarom stuurde Defensie begin april al een brief naar zo’n 500 bedrijven. Daarin werd gevraagd om uitdagingen en knelpunten door de crisis zo snel mogelijk kenbaar te maken. Zo valt waar mogelijk maatwerk te leveren.

Generieke maatregelen

Ook sprak de staatssecretaris  eind april op uitnodiging van de stichting NIDV, 9 aan Defensie gerelateerde bedrijven. De staatssecretaris toonde begrip voor de zorgen van de ondernemers. Ze liet hen weten dat er in de eerste plaats generieke maatregelen worden genomen vanuit het kabinet, maar dat Defensie waar mogelijk ook maatwerk biedt.

Eventuele maatregelen

“De crisis heeft een grote impact op Defensie en de industrie. Vanwege de goede samenwerking tussen Defensie en de NIDV vond er vanaf het begin snel overleg plaats over eventuele maatregelen”, aldus directeur NIDV Ron Nulkes.

Coronaloket

Er zijn in goed overleg met de industrie concrete actiepunten overeengekomen, zoals het voorstel een Coronaloket te openen. Wel is vanuit Defensie opgemerkt dat investeringsopdrachten niet zomaar naar voren zijn te halen. Dit omdat het investeringsbudget van Defensie al bijna volledig gevuld is. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de personele capaciteit van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en aanbestedingsregels moeten worden gevolgd. Defensie kijkt proactief naar wat wel mogelijk is, bijvoorbeeld maatwerk bij financieringsproblemen of op het gebied van gunningen.

Het loket is te vinden via office@nidv.eu

Tekst: MinDef
Afbeelding: Konstantinos Karasantes – Unsplash / Redactie ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: