24 juli, 2024
Industrie en materieelHoe kunnen we in Europa slimmer, sneller en gezamenlijk bewapenen?

Hoe kunnen we in Europa slimmer, sneller en gezamenlijk bewapenen?
H

Hoe kunnen we in Europa slimmer, sneller en gezamenlijk bewapenen? Hierover spraken de directeuren die verantwoordelijk zijn voor onder meer de wapeninkopen voor Europese krijgsmachten, de zogenoemde National Armaments Directors (NADs). Zij vormen op dat gebied de stuurgroep van het Europees Defensieagentschap. De discussie, 17 en 16 maart 2022, richtte zich op kwesties als de gezamenlijke Europese inkoopmogelijkheden.

EU-NAVO

Dat gebeurde voor het eerst onder voorzitterschap van Directeur Materieel Organisatie viceadmiraal Arie Jan de Waard. Ook de rol die het agentschap speelt bij innovatie en het Europees Defensiefonds stonden op de agenda. Verder kwam onder meer EU-NAVO samenwerking ter tafel.

Strategische autonomie 

Verregaande Europese samenwerking op materieelgebied is een belangrijke voorwaarde voor Europese strategische autonomie. Dat betekent dat Europese landen met de nieuwe defensie-investeringen zoveel mogelijk hetzelfde materieel kopen om effectiever samen op te kunnen treden.

Conflicten oplossen

Dat sluit naadloos aan bij het coalitieakkoord. Dat stelt onder meer dat Europese landen vaker op eigen kracht conflicten moeten oplossen. Doordat Nederland nu het voorzitterschap van de NADs in handen heeft, biedt dat een kans die militaire samenwerking in Europa aan te jagen.
 

Europees Defensieagentschap

Het Europees Defensieagentschap (EDA) is in 2004 opgericht. Het helpt de 26 lidstaten (alle EU-landen behalve Denemarken) bij de ontwikkeling van hun militaire capaciteit. Het stimuleert samenwerking, lanceert nieuwe initiatieven en draagt oplossingen aan om de defensiecapaciteiten te verbeteren. Het agentschap is een Europese ‘hub’ voor samenwerking inzake defensie. Ook werkt het EDA aan de versterking van de Europese defensie-industrie. Verder bemiddelt het tussen de militaire stakeholders van de lidstaten en het EU-beleid dat gevolgen heeft voor defensie.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / EU / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: