21 juli, 2024

Echtscheidingsbemiddeling

De Onafhankelijke Defensiebond verleent al meerdere jaren echtscheidingsbemiddeling aan leden. Het ontstaan van deze service was stormachtig. Vele leden spraken over de torenhoge bedragen die juristen in rekening brachten. Het hoofdbestuur nam in 2012 het besluit om echtscheidingsbemiddeling in het ledenservicepakket op te nemen. En zoals wij nu kunnen constateren met opvallend succes. Onze service is onlangs uitgebreid met een makelaardij- en verzekeringsservice.

Echtscheidingsbemiddeling

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Je zult dan naar de rechter moeten. Die gaat dan bepalen wat afgesproken wordt.

Militaire Vakbond ODB

Uit onderzoek is gebleken dat beide partners denken dat ze 80 procent kans hebben om te winnen als ze naar de rechter gaan. Beide partners denken het gelijk aan hun kant te hebben. De confrontatie wordt hard en het verlies (zeker financieel) groot. Probeer deze loopgravenstrijd bij de rechter te voorkomen door gebruik te maken van echtscheidingsbemiddeling van de Onafhankelijke Defensiebond. Jullie kunnen dan in goed overleg uit elkaar.

Echtscheidingsbemiddeling
Select 2024Select 2024

Veelgestelde vragen:

Onze werkwijze: