16 april, 2024
DefensieWijzigingen ZZF-vergoeding Meerdaagse Activiteiten

Wijzigingen ZZF-vergoeding Meerdaagse Activiteiten
W

De wijzigingen van de bepalingen over de ZZF-vergoeding (zater-, zon- en feestdagen) voor meerdaagse activiteiten voor militairen zijn vanaf nu beschikbaar. De wijzigingen volgen uit het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2019.

De militair kan nu kiezen tussen het opnemen van de vergoeding in vrije tijd (ZZF-uren) en het uitbetalen van de vergoeding tegen zijn uurloon per ZZF-uur. Deze keuze is via het selfservicemenu door te geven. Gebeurt dit vóór 11 november 2019, dan gaat de uitbetaling nog mee met de salarisbetaling van november 2019.

Wat verandert nog meer?

 • De hoogte van de vergoeding is aangepast.
  Deze was 4 ZZF-uren per etmaal en dat wordt 8 ZZF-uren per etmaal.
 • De geldigheidsduur is verruimd.
  Deze was gelijk aan de meetperiode en wordt een periode van 12 maanden.
 • Het afkoopbedrag is verhoogd.
  Dit is het bedrag waarmee een restant aan ZZF-uren aan het eind van de geldigheidsperiode wordt afgekocht. Dit was per ZZF-uur gelijk aan een in de Regeling VROB vermeld rang-afhankelijk bedrag en dit wordt per ZZF-uur gelijk aan het uurloon van de militair (zoals dat gold ten tijde van het ontstaan van de aanspraak).
 • De afhankelijkheid is verruimd.
  ZZF-uren waren plaatsingsgebonden en worden persoonsgebonden. Werd voorheen bij overplaatsing verondersteld dat de meetperiode automatisch eindigde en werd als gevolg hiervan afgekocht, nu is het zo dat de ZZF-uren geldig blijven gedurende de geldigheidstermijn van 12 maanden, ongeacht overplaatsing.

Bron: Defensie
Foto: Angelo Luca Iannaccone via Pixabay/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: