24 juli, 2024
DefensieWet Verbetering Poortwachter en COVID-19

Wet Verbetering Poortwachter en COVID-19
W

Defensie is nog steeds gehouden aan verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat re-integranten in het 2e ziektejaar recht hebben op doorbetaling van 70% van het salaris. Medewerkers met een ziekte en/of gebrek waarbij sprake is van een bedrijfsongeval of een dienstverband behouden aanspraak op het volledige salaris.

Re-integranten die in het 2e ziektejaar loonvormende arbeid verrichten kunnen hiermee het salaris (gedeeltelijk) aanvullen. Indien als gevolg van COVID-19 geen loonvormende arbeid kan worden verricht, draagt het DCR zorg voor aanvulling op basis van de gemaakte uren in de afgelopen 4 weken. (Lees meer op de intranetpagina Informatie COVID-19 en de FAQ COVID-19).

Tekst: Defensie / Redactie ODB
Afbeelding: Kelly Sikkema/Unsplash

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: