24 juli, 2024
DefensieWaar Kan Defensie De Financiering Zoeken?

Waar Kan Defensie De Financiering Zoeken?
W

Beste lezer. In eerdere artikelen dit jaar bent u geïnformeerd dat militairen onterecht te veel pensioenpremie betalen. Volgens afspraak werden de meerkosten in premie voor het in 2004 in het eindloon blijven op het militaire personeel afgewenteld welke anders voor het grootste deel door de werkgever zouden worden betaald. Ik heb in die eerdere artikelen aangetoond dat de gemiddelde kostprijs van het militaire pensioen gebaseerd op het eindloon goedkoper is dan die van het burger middenloonstelsel. De opslagen zijn dus onterecht opgelegd. Nu is het binnen Defensie gebruikelijk naast het signaleren van problemen ook een oplossing aan te dragen. Dat doe ik in dit artikel.

„De opslagen zijn dus onterecht opgelegd.”

De teveel betaalde premie in al die jaren is ca € 250 miljoen. Daarnaast bestaat dan nog steeds een verschil met wat de werkgever wel bijdraagt aan de pensioenlasten van het burgerpersoneel van eveneens ca € 250 miljoen. Zo’n bedrag ineens vergoeden is natuurlijk ook voor een defensiebegroting een fors bedrag (ca 7% van de exploitatie). Maar daar is een oplossing voor. Gaat u namelijk privé een hele grote uitgave doen die uw jaarlijkse inkomsten te boven gaan, kijkt u vriendelijk naar uw bank. U gaat geld lenen.

Voor Defensie ligt dat als ministerie wat moeilijker in verband met het budgetrecht van het Parlement. Ze gaan met dat geleende geld meer uitgeven en omdat de begroting niet is verhoogd, mag dat dus niet. Maar daar heeft de Staat in 1998 een creatieve oplossing voor gevonden toen het plan moest worden gemaakt voor de overgang van begroting gedekt pensioen naar kapitaal gedekt pensioen voor militairen. Heel complex, maar ik beperk me tot het ontstaan van een schuld aan het ABP. Waarom ontstaat die schuld? Gepensioneerde militairen krijgen hun uitgekeerde pensioen over dienstjaren van voor 2001 nog steeds uit de defensiebegroting betaald (via het ABP). Dat heet begroting gedekt pensioen. Door sterfte van gepensioneerden neemt deze budgetlast voor Defensie jaarlijks af tot uiteindelijk nihil ergens rond 2065.

Vanaf 2001 is gestart met kapitaal gedekt pensioen voor militairen. Daarbij wordt premie aan het ABP betaald die daarmee gaat beleggen om dit later als pensioen weer uit te keren. Bij de overgang in 2001 had defensie onvoldoende budget om tegelijkertijd beide systemen te kunnen betalen. Het duurt nog vele jaren alvorens de budgetlast afneemt van het begroting gedekt pensioen door sterfte terwijl wel direct de volle mep aan premie betaald moet worden voor het kapitaal gedekt pensioen.

Bij het maken van het financieringsplan eind negentiger jaren was berekend dat tot ca. 2020 Defensie € 590 miljoen te weinig premie zou kunnen betalen aan het ABP vanwege een te krap salarisbudget. In de 15 jaren tot en met 2035 zou Defensie met steeds meer vrijvallend budget door sterfte van het begroting gedekt pensioen de schuld kunnen aflossen tot nul in 2035. Dit verloop van de schuld opbouw en de aflossing kon tot voor kort niet worden gevolgd omdat dit niet apart in de jaarrekeningen werd opgenomen.

Onder druk van de accountants die het jaarverslag moeten goedkeuren is dat zowel bij het ABP als bij Defensie met ingang van 2016 wel gebeurd. En wat blijkt? Defensie lost alle leningen uiterlijk in 2024 af. Best knap om een geplande financieringsperiode van ca. 35 jaar in ca. 25 jaar af te ronden! Ik doe ze dat met mijn hypotheek niet na. Maar ik heb dan ook geen personeel in dienst die ik aan de aflossing kan laten meebetalen. Dit door ze op listige wijze extra pensioenpremie te laten betalen waardoor de lening kleiner kan blijven én sneller kan worden afgelost.

„Best knap om een geplande financieringsperiode
van ca. 35 jaar in ca. 25 jaar af te ronden!”

Hier ligt dan ook de oplossing. De schuld kan in dezelfde constructie weer worden opgevoerd. Met € 500 miljoen erbij ontstaat weer een schuld van ca. € 650 miljoen. Met nog twee aflossingsjaren (2019 en 2020) voor de boeg van ca. € 25 miljoen per jaar, ontstaat weer globaal dezelfde schuld als de geplande schuld van € 590 miljoen (Memorie van Toelichting van de vernieuwde Kaderwet militaire pensioenen 1998).

Heeft u nog meer redenen nodig om straks even ‘nee’ te zeggen tegen de nieuwe CAO totdat ook deze bal door Defensie is opgepakt?

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Facebook PowerbyNumbers
Foto: Redactie/MinDef

Redactie:
U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: