24 mei, 2024
DefensieVoorzichtig Optimistisch Over Defensienota

Voorzichtig Optimistisch Over Defensienota
V

De ODB heeft de nieuwe plannen van Defensie positief ontvangen en is voorzichtig optimistisch over de nieuwe Defensienota. Na jarenlange bezuinigingen op Defensie lijkt het tij gekeerd en is zelfs een oplossing gevonden voor het AOW-gat. Uiteraard is de ODB ook positief over de verdere investeringen, maar wijst er ook op dat gewerkt moet worden aan het vertrouwen binnen de Defensie-organisatie.

Het investeren in goed materieel is daarbij belangrijk, maar minstens net zo belangrijk is een veilige werkomgeving, betere opleidingen, nog betere arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijke werkplek. Voor het herwinnen van het vertrouwen is het tevens zaak dat Defensie werkt aan een integere organisatie, waarbij mensen die misstanden aankaarten of kritisch zijn op een bepaalde gang van zaken beter gehoord worden.

De ODB is tevens kritisch op het huidige overlegmodel met zogenaamde centrales. Dit systeem is sterk verouderd en zorgt voor een ondoorgrondelijke en archaïsche overlegstructuur met een veel te grote afstand tot de werkvloer. Ook is het huidige overlegmodel oneerlijk tegenover nieuwkomers zoals de ODB. Hierover later meer.

Bron: Redactie ODB
Foto: Defensie
Link: Defensienota 2018

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: