15 juli, 2024
DefensieVeteranenombudsman 1 juli 2013 van start

Veteranenombudsman 1 juli 2013 van start
V

Heeft u een klacht over de werkwijze van een overheidsinstantie of over een niet-overheidsinstantie die een taak uitoefent ten aanzien van veteranen, dan kunt u een klacht indienen bij de veteranenombudsman.

 

 

De Veteranen ombudsman krijgt de volgende taken:

  1. behandelen van klachten van veteranen over overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, dan wel uit eigen beweging onderzoek instellen naar deze instanties;
  2. advies geven aan de regering en het parlement over de uitvoering van de Veteranenwet en over beleid dat een behoorlijke behandeling van veteranen raakt;
  3. de klachtenbehandeling bij instanties monitoren en de regering en Tweede Kamer inlichten over zijn bevindingen.

Alex Brenninkmeijer zal de rol van Veteranenombudsman vervullen in aansluiting op de rol die hij als Nationale Ombudsman vervult. Over de volgende zaken kunt u geen beroep op de Veteranenombudsman doen:

  1. over wet- of regelgeving;
  2. over een uitspraak van een rechter.

Uw klacht kan dus alleen gaan over de werkwijze van een instantie. U dient wel uw klacht eerst bij de overheidsinstantie zelf in te dienen. Reageert die niet of het wordt niet naar tevredenheid afgehandeld, dan pas kunt u terecht bij de Veteranenombudsman.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel: 0880-3355555.

Wilt u een klacht indienen, dan kunt u schrijven naar:

Veteranenombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

bron: Onbudsman

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: