17 juli, 2024
DefensieVersterking gevechtskracht landmacht

Versterking gevechtskracht landmacht
V

Defensie versterkt de gevechtskracht van de landmacht met raketartillerie en mobiele luchtverdediging. Met raketartillerie kunnen eenheden het gevecht over grotere afstand beter voeren dan nu. Met de luchtverdediging zijn eenheden beter beschermd van dichtbij.

NAVO eis

Deze te verwerven middelen zijn voor de gemechaniseerde en gemotoriseerde brigades. Hiermee geeft Defensie verdere invulling aan de eisen die de NAVO aan gevechtsbrigades stelt. Bovendien worden 10 extra pantserhouwitsers uit de opslag. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat 18 oktober jl aan de Kamer.

Lange afstand

Op dit moment beschikt de landmacht over Pantserhouwitser 2000 systemen met een bereik van circa 40 kilometer. Met de nieuwe raketartillerie is dat meer dan 70 kilometer. Zo kunnen eenheden over grote afstand vijandelijke luchtverdedigings- en vuursteunsystemen uitschakelen.


Oekraïne
Met GPS-geleide raketten zijn ook hoofdkwartieren, logistieke knooppunten en voorraden van een opponent aan te vallen. Dat gebeurt met grote precisie, over grote afstand en onder alle omstandigheden. Defensie beschikt sinds 2004 niet meer over raketartillerie (verkocht aan Finland), maar de oorlog in Oekraïne onderstreept wel de noodzaak ervan.

Het aanschafproject omvat grondgebonden raketlanceersystemen inclusief dragende voertuigen, wapensysteem-gebonden IT, simulatiesystemen en raketten voor inzet, opleiden en trainen.

Nieuw luchtverdedigingssysteem

Defensie vervangt daarnaast de short range-luchtverdedigingssystemen. Ze naderen het einde van hun operationele levensduur en hebben een bereik van slechts enkele kilometers. Met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van luchtdreiging, is dat te kort. Bij het nieuwe mobiele luchtverdedigingssysteem Short Range Air Defence (SHORAD) is dat beduidend meer. Het biedt bescherming tegen dreigingen als vijandelijke helikopters, vliegtuigen, drones en kruisraketten.

Zelfstandig

Een SHORAD-wapenplatform bestaat uit 4 hoofdcomponenten: een dragend voertuig, de raketten, de radar en informatietechnologie voor de command en control van het systeem. Het platform is zelfstandig in te zetten of in groter verband met meerdere SHORAD-systemen en samen met luchtverdedigingssystemen voor de middellange afstand.

Effectiever  

De raketartillerie en luchtverdedigingssystemen zijn voor 13 Lichte Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade. Door de toevoeging van raketartillerie en luchtverdedigingssystemen zijn de brigades in staat beter hun werk te doen. Ze kunnen daarmee dichterbij verdedigen en op grotere afstand aanvallen.

Extra pantserhouwitsers

Zoals in de Defensienota aangekondigd haalt de krijgsmacht 10 pantserhouwitsers uit de opslag. Dan zijn ze allemaal in gebruik. Daarmee beschikt de organisatie over 46 stuks van dit zware geschut. Dat betekent dat Defensie in 2024 vier in plaats van drie pantserhouwitser-batterijen heeft. Om over betere en snellere doelinformatie te beschikken schaft Defensie ook extra sensoren aan. Daarnaast versterkt Defensie navenant de bijbehorende ondersteunende logistieke, geneeskundige en herstelcapaciteiten. Het gaat dan om Multi Missie radars en onbemande vliegtuigen.

Geloofwaardige afschrikking Met de investeringen beschikken gemechaniseerde brigade en gemotoriseerde brigade straks elk over een afdeling artillerie met raketsystemen, pantserhouwitsers en sensoren (Multi Missie Radar en Unmanned Aerial Vehicles) én over een luchtverdedigingsbatterij. Die laatste bestaat dan uit wapensystemen voor de middellange en korte afstand en Nederlandse Multi Missie Radars.

De versterkingen van beide brigades is cruciaal voor een geloofwaardige afschrikking en om het gevecht te voeren.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto:  AVDD /redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: