23 april, 2024
DefensieVerlenging Nederlandse deelname operatie Atalanta

Verlenging Nederlandse deelname operatie Atalanta
V

De ministerraad heeft ingestemd met verlenging van de Nederlandse deelname aan de missies ter bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië tot eind 2013. Nederland doet al sinds 2009 mee aan de EU-operatie Atalanta en NAVO-operatie Ocean Shield. Deelnemende landen beschermen internationale koopvaardijschepen en humanitaire voedseltransporten van de Verenigde Naties.

Daarnaast maakt de operatie Atalanta het mogelijk om opslagplaatsen van piraten op de Somalische kust aan te pakken, zonder dat daarbij met eenheden aan land wordt gegaan. Ook Nederland kan (nog) effectief de gevraagde bijdrage aan beide operaties leveren.

Het aantal geslaagde kapingen en aanvallen van piraten is sinds 2009 sterk gedaald, van meer dan 20 gekaapte schepen (bijna dagelijks op het nieuws) naar nu 5. Om deze dalende trend door te kunnen zetten, blijven de inspanningen tegen piraterij noodzakelijk. Voor een nog beter resultaat is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk en moeten ook de oorzaken van piraterij worden aangepakt.

Daarom zet Nederland zich in voor het versterken van de capaciteit van Somalië voor de bestrijding van piraterij en de opbouw van een justitieel systeem om piraten te kunnen oppakken en berechten. Op de lange termijn is stabiliteit in Somalië de enige echte oplossing voor het piraterijprobleem. Nederland verwelkomt daarom de nieuwe Somalische regering die vorige maand is aangetreden.

Nederland draagt in 2013 bij aan de operatie Atalanta met het fregat Hr.Ms. De Ruyter (van februari tot mei) en met amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan de Wit (van augustus tot en met december). Vanaf dit schip zal Nederland ook het commando voeren over de EU-operatie Atalanta. Van mei tot augustus wordt het fregat Hr.Ms. Van Speijk ingezet voor de operatie Ocean Shield.

Naast deze geplande inzet van schepen worden ook zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD) ingezet op koopvaardijschepen. In 2012 werden ruim 20 van dit soort teams ingezet om kwetsbare schepen te beschermen. De mariniers beveiligen niet alleen het schip, ook beoefenen ze met de bemanning de noodprocedures in geval van een aanval. Daarnaast passen zij verbeteringen toe, zoals de aanleg van prikkeldraad rondom, om de kans op een kaping zo klein mogelijk te maken.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: