26 februari, 2024
DefensieVerkorte Mbo Opleidingen Beschikbaar Voor Defensiemedewerkers

Verkorte Mbo Opleidingen Beschikbaar Voor Defensiemedewerkers
V

Het strategisch personeelsbeleid Defensie is gericht op duurzaam inzetbare werknemers, zowel binnen als buiten de organisatie. In het kader van goed werkgeverschap is tot medio 2017 extra budget beschikbaar om de opleiding en de werkervaring van de defensiemedewerkers te verzilveren met een erkend Mbo-diploma.

Met deze verkorte opleiding kan de medewerker zijn/haar vakkennis aanvullen met benodigde basisvakken. Het is van belang dat leidinggevenden hun medewerkers, die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, in de gelegenheid stellen hun Mbo-diploma te behalen. De OPCO’s mogen zelf bepalen waar prioriteit aan wordt gegeven.

De verkorte opleidingen zijn bedoeld voor alle defensiemedewerkers die:

  • geen formele startkwalificatie hebben;
  • wel een formele startkwalificatie hebben maar hun Defensie werkervaring- en opleidingen willen verzilveren met een MBO-3 of 4 diploma.

De opleidingen worden meerdere malen per jaar aangeboden. De opleidingsduur varieert van 3 weken tot 12 maanden. Medewerkers kunnen zich opgeven via hun loopbaanbegeleider. Raadpleeg de Startpagina verkorte civiele opleidingen voor meer informatie over deze verkorte opleidingen, het aanbod en de inschrijfprocedure.

Het extra budget voor de verkorte opleidingen komt uit een maatregel van het Sectorplan Politie en Defensie. Het doel van dit sectorplan is om een extra impuls te geven aan de uitvoering van goed personeelsbeleid.

Mening ODB
Goed dat budget van het Sectorplan Politie en Defensie wordt gebruikt als extra stimulans om hun gevolgde opleiding om te zetten in bruikbare diploma’s; helaas wel een beetje laat!

Bron: MinDef
Logo: ASD

 

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: