23 april, 2024
DefensieVeiligheidsregio Zeeland en Defensie sluiten convenant

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie sluiten convenant
V

Veiligheidsregio Zeeland en Defensie ondertekenden vandaag te Middelburg een convenant voor verdere samenwerking op het gebied van maritieme incidentenbestrijding en crisisbeheersing in de Zeeuwse Delta. Defensie stelt binnen dit convenant faciliteiten van Marinekazerne Vlissingen beschikbaar in geval van grote calamiteiten.

Om te beginnen bevindt een groot aantal maritieme risicogebieden binnen de Zeeuwse Delta zich in de nabijheid van Marinekazerne Vlissingen. Deze Defensielocatie beschikt daarbij over de juiste faciliteiten om bij te dragen aan maritieme incidentenbestrijding en crisisbeheersing binnen de Zeeuwse Delta, volgens het Incidentenbestrijdingsplan Noordzee.

Het convenant bevat vooral ook afspraken ten aanzien van beschikbaarheid van kazernefaciliteiten voor ondersteuning van hulpverleningsdiensten. Te denken valt aan aanlandingslocaties voor vaartuigen en helikopters, uitvalsbases voor brandweerteams en andere hulpdiensten en een locatie voor eerstelijnsopvang en de inrichting van een noodhospitaal of -mortuarium.

Veiligheidsregio Zeeland draagt bij aan de verstevigde samenwerking met het organiseren van jaarlijkse oefeningen, waarvoor de regio een oefen- en opleidingsprogramma verzorgt voor personeel van Marinekazerne Vlissingen.

Voor Defensie vormt het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp één van drie hoofdtaken, naast de verdediging van het grondgebied van Nederland en de bondgenoten en de handhaving van de internationale rechtsorde.

De ondertekening van het convenant vond plaats in de Raadzaal van het Stadskantoor in Middelburg. Bij de bijeenkomst waren de alle Zeeuwse burgemeesters aanwezig. 

Bron: Mindef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: