16 juli, 2024
DefensieVakcentrales en de gebakken peren

Vakcentrales en de gebakken peren
V

Op 1 januari jl., liep het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord af. De vakcentrales (AC, CCOOP, ACOP en CMHF) en Defensie waren de laatste weken van 2020 in gesprek om tot een nieuw – door Defensie gedicteerd – akkoord te komen. Maar de centrales zaten zelf ook in een impasse en daarom heeft eind 2020 onderling overleg plaatsgevonden in het sectoroverleg Defensie (SOD). Daarbij is gesproken over wat nodig is om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten.

Loonruimte?
De vakcentrales hebben aangegeven dat er op dit moment onvoldoende vertrouwen is om samen met Defensie te kunnen komen tot een goed arbeidsvoorwaardenresultaat. Belangrijk punt van discussie is de zogenoemde loonruimte. Defensie heeft een eerste inzet gedaan, inclusief een loonbod.

Koopkrachtbehoud?
Kern van het eerste loonbod van Defensie was het standpunt dat voor het Defensiepersoneel minimaal koopkrachtbehoud zou zijn, met nadruk op minimaal, in deze onzekere economische tijd. De vakcentrales vonden deze inzet onvoldoende en hebben daarom al het formele overleg met de werkgever opgeschort. Hieronder vallen niet de overleggen die gaan over reorganisaties, want stel je voor dat die stil zouden komen te liggen!

Arbeidsvoorwaarden akkoord?
Dit betekent voor nu dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is. Dat heeft geen invloed op uw huidige basissalaris. Een loonsverhoging is echter ook niet aan de orde. Zodra er een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord komt, zullen ook afspraken opgenomen worden die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 gelden. Deze werkwijze is niet nieuw en wordt al vanaf 2000 gehanteerd.

Overleg tafel!
Defensie betreurt het dat alle gesprekken met de vakcentrales nu stil liggen. Iedereen wil, zeker in deze onzekere tijden, duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Als de vakcentrales niet aan de overlegtafel willen komen, dan ligt het overleg op heel veel belangrijke onderwerpen stil.
Defensie dreigt al met …..

“Dat gaat al het Defensiepersoneel merken”.

Gesubsidieerd overleg!
Met het stilleggen van het “gesubsidieerde overleg” komen de voortgang en besluitvorming op heel veel andere onderwerpen stil te liggen. Er wordt dan namelijk ook niet meer gesproken over andere onderwerpen die belangrijk zijn voor het Defensiepersoneel, zoals ….

  • het ‘loongebouw’ (het voorstel is overigens zeer slecht!);
  • pensioencompensatie voor militairen;
  • een nieuw personeelsmodel en;
  • alles wat te maken heeft met de ondersteuning van thuiswerken.

Defensie hoopt daarom dat alsnog op korte termijn nieuwe onderhandelingen kunnen starten en is daartoe meer dan bereid, juist in het belang van het defensiepersoneel. (De ODB is van mening dat dit meer in het belang is van de werkgever en het ministerie van financiën)

Achtergrond!
De onderhandelingen in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden over een nieuw akkoord begonnen formeel op 17 november. Er is vanaf dat moment verschillende keren, formeel en informeel, met elkaar gesproken over de inhoud van een akkoord.  

Mening ODB
Eigenlijk zouden de militaire vakbonden – aangesloten bij de hierboven genoemde door Defensie geaccepteerde vakcentrales – af moeten zien van hun subsidie. Ieder jaar wordt door Defensie
namelijk €7.000.000 overgemaakt en verdeeld onder bij het SOD aangesloten bonden via de Stichting Faciliteiten Georganiseerd Overleg Militairen (SFCGOM). Pas dan is sprake van een eerlijk en rechtvaardig speelveld en niet één die wordt gedicteerd door Defensie. Een speelveld waar Defensie in feite aan meerdere kanten van de overlegtafel meedoet. Maar dat zal wel niet gebeuren want dan schieten de bonden zichzelf in de voet ……… ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!’
De ODB blijft van mening dat al die miljoenen bij het defensiepersoneel terecht zouden moeten komen.

Tekst: Mindef / redactie ODB
Foto: Ingo Doerrie en Maria Shkliaeva via Unsplash / redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: