14 juli, 2024
DefensieUitleg Aanvullende Compensatie AOW-gat

Uitleg Aanvullende Compensatie AOW-gat
U

Zoals toegezegd heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over het besluit om – indien noodzakelijk – een aanvullende compensatie te verstrekken aan oud-defensiepersoneel met een AOW-gat. Zij schetst hierin het volledige beeld van de financiële ondersteuning die Defensie oud-defensiepersoneel biedt gedurende de periode waarin zij worden geconfronteerd met een AOW-gat. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Defensie compenseert de inkomensval door de volgende maatregelen:

 1. Een verhoogde tegemoetkoming (aan oud-militairen en oud- burgermedewerkers)
  Vanwege het gemis aan AOW wordt een ‘tegemoetkoming AOW-gat’ verstrekt – in eerste instantie was deze even hoog als de bruto AOW-uitkering, maar er bleef echter minder over dan de netto AOW. Defensie verhoogt daarom de tegemoetkoming, zodat het AOW-gat volledig is gedicht. De verhoogde tegemoetkoming wordt sinds januari 2017 verstrekt aan diegenen die op dit moment met een AOW-gat worden geconfronteerd. Waar van toepassing gebeurt dit met terugwerkende kracht. De groep die inmiddels de AOW-leeftijd heeft bereikt en reeds een periode met het AOW-gat geconfronteerd is geweest, ontvangt zo spoedig mogelijk een nabetaling. Voor de overige gevallen volgt de uitkering vanaf het moment dat het AOW-gat zich werkelijk voordoet.
 2. Een financiële compensatie (aan oudburgermedewerkers voor het eventueel eerder (bij 65 jaar) laten ingaan van het ABPouderdomspensioen)
  Oud-burgermedewerkers krijgen een financiële compensatie voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van het ABP-ouderdomspensioen. Omdat de hoogte van het pensioen per individu verschilt, verschilt ook de hoogte van de financiële compensatie. De hoogte van deze compensatie wordt dus individueel bepaald.
 3. Een aanvullende compensatie tot 90 procent (indien noodzakelijk, aan oud-militairen en oud-burgermedewerkers)
  Ook met het volledig dichten van het hiervoor genoemde AOW-gat en de financiële compensatie kan het netto inkomen nog (te ver) onder het niveau liggen van het netto inkomen dat zou zijn uitgekeerd bij de oorspronkelijke AOW-en pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit komt omdat AOW-premies verschuldigd zijn over het ABP-pensioen dat wordt uitgekeerd tijdens de periode van het AOW-gat. Die premies hoeven na de AOW-leeftijd niet meer te worden afgedragen.Besloten is dan ook om het totale netto inkomen van voormalig burgermedewerkers en militairen met een AOW-gat nooit minder te laten bedragen dan in ieder geval 90 procent van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar. Met andere woorden, waar nodig compenseert Defensie extra tot 90 procent.

  Het totale netto-inkomen op grond waarvan wordt bepaald of de aanvullende compensatie wordt verstrekt, bestaat dus uit de verhoogde tegemoetkoming AOW-gat, de pensioencompensatie (voor burgers) en het ABP-pensioen (bij ingang 65 jaar).

Alle betrokkenen worden zo snel mogelijk door Defensie geïnformeerd of zij voor de aanvullende compensatie in aanmerking komen en vanaf welk moment tot uitbetaling wordt overgegaan waar van toepassing achteraf en met terugwerkende kracht.

Bron: Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: