23 juni, 2024
DefensieUitbreiding definitie veteraan

Uitbreiding definitie veteraan
U

Nadat de initiatiefwet Veteranen eerder al moeiteloos door de Tweede Kamer kwam, is nu ook de Eerste Kamer akkoord. De woordvoerders van alle fracties waren enthousiast en complimenteerden de initiatiefnemers van de wet.

Ze drongen wel aan op een verdere verruiming van de definitie veteraan. De motie hierover, ingediend door VVD senator Kappen, werd met algemene stemmen aangenomen.

In de motie ging het over leden van de Bijzondere Bijstandseenheid of leden van een ander militair verband die ingezet worden bij een operatie tegen bijvoorbeeld terroristische groeperingen op Nederlands grondgebied. Zij krijgen als de wet van kracht wordt ook de veteranenstatus.

bron: Checkpoint

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: