20 mei, 2024
AanbevolenTerugbetaling Aan Militairen

Terugbetaling Aan Militairen
T

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Dit was een solidariteitsheffing die militairen moesten betalen op basis van een wet.  Nu gaat terugbetaling aan militairen plaatsvinden vanwege VUT-equivalente premie en WUL-compensatie.

Ingehouden premie (VUT-equivalent)
Defensie en de bonden hebben in 2015 besloten de VUT-equivalente premie te stoppen. Nu is gebleken dat deze inhouding al in 2014 had moeten worden gestopt omdat toen de betaling van VUT-premie door burgers werd afgeschaft. Dit zal alsnog gebeuren en dat betekent dat militairen die in 2014 in dienst waren hun ingehouden VUT-equivalente premie terugkrijgen.

WUL-compensatie
Doordat de VUT-equivalente premie is gestopt, is ook een deel van de WUL-compensatie weggevallen. Dit komt doordat de WUL werd gecompenseerd door de VUT-equivalente premie te verlagen. Defensie gaat dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 herstellen. Ook de militairen die inmiddels uit dienst zijn, ontvangen nog een nabetaling voor zover zij enig jaar van 2015 t/m 2018 in dienst waren.

“Ja, het is ingewikkeld”, erkent overste Paul Eijkelenkamp. “Maar het ging wel om besteedbaar inkomen en ook om het gelijkheidsbeginsel: militairen en burgers werden niet gelijk behandeld bij die VUT-equivalente premie. Burgers hoefden vanaf 2014 geen VUT-premie meer te betalen – de VUT bestond immers niet meer – maar het equivalent voor militairen nog wel? De uitspraak van de rechter had ik dus wel verwacht.”

De overste is al een tijd bezig met het dossier en boekt nu resultaat: de rechter geeft hem gelijk. Ook op het deel WUL-compensatie. “Het was onlogisch te stoppen met de WUL-compensatie, want er was niks wezenlijks veranderd rond de argumenten die begin 2013 door de minister aan de Tweede Kamer werden gemeld.”

Het is enigszins begrijpelijk waarom het in 2014-15 zo gelopen is, denkt schout-bij-nacht Hoofddirecteur Personeel Peter Reesink. “De dekking van het pensioenstelsel van militairen moest worden gefinancierd. En dat was, gegeven de financiële situatie toen, moeilijk. Daarom zijn de VUT-equivalente premies daarvoor gebruikt. En een deel van de WUL-compensatie hebben we daarna onterecht geschrapt. Dat gaan we dus herstellen. Er is ook een positieve kanttekening: er is geen geld weg. Het is alleen anders gebruikt en nog steeds voor de arbeidsvoorwaarden. Anders hadden de bonden er destijds natuurlijk ook niet mee ingestemd.”

Eijkelenkamp is ‘hartstikke blij’, maar vindt het ook niet meer dan logisch dat de terugbetaling voor álle militairen geldt en niet alleen voor hem. Ja, hij heeft voorop gelopen om dit aan de kaak te stellen. Maar dat deed hij niet voor zijn eigen portemonnee: het ging voor de soldaat om wel 1,63 % van zijn salaris. Reesink: “Het was voor de overste geen eenvoudig traject, maar wel met een goed en terecht resultaat.”

De nabetaling zal zo snel mogelijk in 2019 gebeuren. De uit te keren bedragen per militair worden nu precies berekend.

Bron: Defensie
Foto: Defensie/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: