23 juni, 2024
DefensieTegemoetkoming woon-werkverkeer en kilometervergoeding

Tegemoetkoming woon-werkverkeer en kilometervergoeding
T

Een deel van de Defensiemedewerkers werkt sinds 13 maart (gedeeltelijk) vanuit huis. Normaliter moet de tegemoetkoming woon-werk verkeer indien 6 weken niet meer naar locatie wordt gereisd, worden stopgezet. In het geval de tegemoetkoming woon- werkverkeer niet wordt stopgezet, is Defensie een fiscale naheffing (80%) verschuldigd.

Voor Defensie is niet inzichtelijk wie er volledig thuis werkt, dit wordt niet geregistreerd. Achteraf alsnog registreren of door een medewerker volledig wordt thuisgewerkt, brengt zowel voor de organisatie als de medewerker een te grote administratieve belasting met zich mee.

In verband met de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat er voor deze periode geen fiscale gevolgen worden verbonden aan het laten doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding. De werkgever mag gedurende deze periode blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was. In lijn met het besluit van de staatssecretaris van Financiën en de eerdere berichten is besloten tot nader order de geldende woon-werkverkeer aanspraken zoals deze bestond voor de crises ongemoeid te laten. Ook worden tot nader order geen wijzigingen doorgevoerd in het bestaande reispatroon, tenzij sprake is van een functietoewijzing/verhuizing of standplaats-wijziging. Als gevolg van dit besluit kan in november ook de eigen bijdrage volledig worden uitgeruild.

Met deze werkwijze worden noch de medewerkers, noch de organisatie benadeeld of met een administratieve last geconfronteerd.

NS- business card – eigen bijdrage

Een deel van de Defensiemedewerkers werkt sinds 13 maart (gedeeltelijk) vanuit huis. Het is voor Defensie niet inzichtelijk hoe groot dit gedeelte is en wie nog wel of geen gebruik maakt van de NSBC voor woon-werkverkeer of privé. Dit wordt door Defensie niet geregistreerd. In lijn met de eerdere berichten is besloten om uit te blijven gaan van het bestaande reispatroon en worden tot nader order geen wijzigingen doorgevoerd in het huidige reispatroon, tenzij sprake is van een functietoewijzing/verhuizing of standplaatswijziging. De eigen bijdrage kan op deze wijze in november volledig worden uitgeruild. Met deze werkwijze worden noch de medewerkers, noch de organisatie, noch de NS benadeeld of met een administratieve last geconfronteerd.

Voor NSBC-houders die niet met het OV naar de werklocatie willen reizen, blijft de mogelijk bestaan om op dienstreis-basis te declareren incl. eventuele parkeerkosten.

Huisvesting en voeding

Een deel van de Defensiemedewerkers werkt sinds 13 maart (gedeeltelijk) vanuit huis. Het is voor Defensie niet inzichtelijk hoe groot dit gedeelte is en wie er met de status van inwoner/boordslaper/binnenslaper nog gebruik maakt van huisvesting en/of voeding. Dit wordt door Defensie niet geregistreerd.

In lijn met de eerdere berichten is besloten om uit te blijven gaan van de bestaande aanspraak op de tegemoetkoming voor huisvesting en voeding. Tot nader order worden geen wijzigingen doorgevoerd, tenzij sprake is van een functietoewijzing/verhuizing of standplaats-wijziging.

Tekst: Navo/MinDef
Afbeelding: unsplash Jp Valery

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: