24 juli, 2024
DefensieStichting Veteranen Platform keert terug naar de Basis

Stichting Veteranen Platform keert terug naar de Basis
S

Na zeven jaar in Den Haag (Amethisthorst 20) gehuisvest te zijn, keert het Veteranen Platform (VP) per 1 januari 2014 terug in Doorn. Daartoe is op 28 mei een huurcontract getekend met Stichting de Basis. Het Veteranen Platform vestigt zich in het nieuwe gebouw van de Basis, zoals ook andere bekende organisaties als het Veteraneninstituut (VI), en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) dat doen. De verhuizing start in december van dit jaar.

Doorn is de bakermat van het VP. De stichting kwam daar in 1989 tot stand als een overkoepeling van bestaande veteranengroeperingen. Momenteel zijn 45 organisaties aangesloten, maar het VP behartigt in beginsel de belangen van alle ca. 135.000 veteranen (ook die van de ODB. red.). Het VP streeft, samen met het Ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid, waarbij naast respect en waardering voor de veteraan ook de maatschappelijke erkenning en herkenning van de veteraan een belangrijk aspect is.

Het Veteranen Platform vindt het belangrijk om fysiek dichtbij andere belangrijke spelers/partners gehuisvest te zijn. De samenwerking wordt daardoor gemakkelijker en nog beter. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) ondersteunt de verhuizing financieel. Stichting de Basis is blij met de komst van het VP, omdat het nieuwe gebouw daarmee de samenwerking op het vlak van veteranen en veteranenzorg meer volledig kan faciliteren. Overigens horen daar nu ook organisaties binnen het verband van de politie bij.

Niet alleen een hernieuwde start in Doorn maar ook het bestuur heeft een verandering ondergaan zo werd een nieuwe voorzitter gekozen, Hein Scheffer, afkomstig van Veteranen Regiment Genietroepen daarnaast ook een nieuwe secretaris , Peter Klijn, afkomstig van Marechaussee Contact. De prioriteit bij het VP (jaarverslag VP) zal in de komende jaren vooral liggen bij het realiseren van een nuldelijns veteranen ondersteuningssysteem.

bron Stichting Veteranen Platform

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: