24 mei, 2024
DefensieStenen Liggen Defensie Zwaar Op De Maag

Stenen Liggen Defensie Zwaar Op De Maag
S

Eerder dit jaar werd in diverse media breed uitgemeten dat uit Defensie containers militair materieel was gestolen, dat gebruikt was bij de inzet in Afghanistan. Zoals eerder wel was gesuggereerd werden géén onderdelen van F-16 vliegtuigen in deze containers vervoerd. Na onderzoek door de Koninklijke Marechaussee heeft de Minister vandaag 3 april antwoord gegeven op Kamervragen hierover.

Afgelopen februari werd op vliegbasis Volkel na inspectie duidelijk dat elf containers waren leeggeroofd, beladen met tenten, onderdelen van tenten, heftrucks en een beperkte hoeveelheid compressors . De containers zijn destijds, nadat deze waren beladen en op de gebruikelijke wijze afgesloten en verzegeld, aan een civiele vervoerder overgedragen. Defensie had met deze vervoerder al eerder zaken gedaan bij redeployments. Opvallend was dat de verzegeling bij aankomst op Volkel nog intact was en geen braakschade werd geconstateerd. De daders hadden de inhoud vervangen door stenen.

Bij een redeployment wordt altijd de keuze gemaakt voor het vervoer van materieel terug naar Nederland. Voor niet gevoelig materieel is in dit geval gekozen het transport uit te besteden en de goederen over de weg te verplaatsen. Het duurdere luchttransport wordt in principe alleen gebruikt voor zogenoemd “gevoelig” materieel zoals wapens, communicatieapparatuur en vliegtuigonderdelen.

Het hele gebeuren wordt door Defensie gezien als een incident en geeft vooralsnog geen aanleiding om in de toekomst af te gaan wijken van de gebruikte procedures. Hoe groot de schade is valt niet meer vast te stellen omdat het gebruikelijk is dit exact te bepalen in Nederland na terugkomst. De restwaarde was in ieder geval hoger dan de transportkosten.

De stenen zijn na controle op mogelijke aanwezigheid van insecten lokaal afgevoerd.

Bron:Tweede Kamer

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: