16 april, 2024
DefensieStart overeenkomst De Ruyterkazerne

Start overeenkomst De Ruyterkazerne
S

Donderdag 19 juni 2014 ondertekenen de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en de Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman de bestuursovereenkomst voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Hiermee wordt de bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen officieel bevestigd. Daarnaast omvat de overeenkomst werkafspraken over onderwerpen als grondverwerving, het bouwrijp opleveren van het terrein en het planologisch mogelijk maken van de vestiging van de nieuwe kazerne.

De ondertekening van de bestuursovereenkomst vindt plaats op een deel van het toekomstig bouwterrein.  Het Korps Mariniers is aanwezig en zal door het uitvoeren van een aantal acties het belang van deze handeling onderstrepen en de band met Zeeland benadrukken. De mariniers geven enkele demonstraties van hun werkzaamheden. Onder andere via een landing van parachutisten en de inzet van amfibische rupsvoertuigen, zogenoemde Vikings.

In april 2012 heeft Defensie besloten een nieuwe kazerne voor de mariniers te bouwen op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen. Na de ingebruikname daarvan zullen de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn en het Logistiek Complex Maartensdijk worden afgestoten. Voor de realisatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is de afgelopen twee jaar uitvoerig overleg gevoerd tussen Defensie, de Provincie en de gemeente.

Na het ondertekenen van de overeenkomst kan worden gestart met het uitwerken van een definitieve overeenkomst tussen Defensie, Provincie en de gemeente Vlissingen. Deze zal naar verwachting december 2014 gereed zijn. Daarna volgt aanbesteding en bouw. Naar verwachting kan de kazerne vijf jaar later, in gebruik genomen worden.

Bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: