14 juli, 2024
DefensieSportschoenen Voor Iedereen !!!!

Sportschoenen Voor Iedereen !!!!
S

Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Bauer heeft besloten dat alle militairen van Defensie in de gelegenheid worden gesteld één paar sportschoenen aan te schaffen met een maximale vergoedingswaarde van 150 euro. Deze sportschoenen helpen de militair om fit en gezond te blijven. Dit naar aanleiding van het initiatief dat de Commandant Landstrijdkrachten (CLAS) medio 2017 heeft genomen.

Fitheid van alle militairen wordt getoetst tijdens de jaarlijks af te leggen Defensie Conditie Proef (DCP). Als extra stimulans voor het voldoen aan de eisen van de DCP wordt het recht op vergoeding van sportschoenen gekoppeld aan deelname aan de DCP in 2017.

De keuze van de juiste schoen is persoonlijk. De militair kan daarom zelf de sportschoenen aanschaffen en het bedrag declareren middels DIDO++. De regeling zou in 2017 voor alle militairen moeten gelden. Echter alléén de CLAS en de CLSK geven hieraan ruchtbaarheid en uitvoering! Ook onduidelijk is hoe de regeling wordt toegepast op militairen die in het buitenland zijn geplaatst(?).

Commentaar ODB:
En daar wringt voor ons nou net de (sport)schoen. De ODB werd voor het tweede jaar op rij gewaarschuwd dat marine personeel niet op de hoogte wordt gesteld van deze regeling die, zoals de CDS het zelf zegt, voor alle militairen geldt …. toch. Maak nu eens een keer geen uitzondering en Think Purple!

Bron: CLSK/CLAS
Foto: redactie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: