17 juli, 2024
DefensieSolliciteren Naar Een Baan Niet Van De Baan

Solliciteren Naar Een Baan Niet Van De Baan
S

In overleg met de bonden is besloten de quick win ‘het loslaten van de sollicitatieplicht’ (voorlopig) niet in te voeren. De intentie was de sollicitatieplicht los te laten voor militairen in FPS fase 1 en 2 van het Flexibel Personeels Systeem (FPS). Dat werd in het nieuwsbericht van juni 2014 ‘Versoepeling personele maatregelen’ o.a. vermeld.

Besloten is deze quick win niet in te voeren omdat nu onvoldoende kan worden vastgesteld in hoeverre het loslaten van de sollicitatieplicht op dit moment een verstandige stap is in relatie tot de doorontwikkeling van het FPS. De doorontwikkeling van het FPS is een belangrijk thema in de lopende onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Het betekent dat:

  1. Defensie voor het vullen van interne vacatures in beginsel gebruik maakt van de vacaturebank.
    Geïnteresseerden maken hun belangstelling kenbaar voor te vervullen functies in de vacaturebank. In de vacaturetekst staat aangegeven welke documenten moeten worden toegestuurd om voor een functie in aanmerking te komen. De sollicitatieplicht blijft van toepassing .
  2. Defensie bij het nemen van een beslissing tot functietoewijzing onder andere rekening houdt met de kenbaar gemaakte belangstelling voor de functie.

Zodra meer duidelijkheid bestaat over een nieuwe maatregel, wordt u direct geïnformeerd.

Bron: SOD
hi-re.nl (foto)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: