19 april, 2024
DefensieSamenwerking militair en civiel ziekenhuis uitgebreid

Samenwerking militair en civiel ziekenhuis uitgebreid
S

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht hebben 31 juli jl. een convenant ondertekend om uitbreiding van de samenwerking vast te leggen. De ziekenhuizen die al aan elkaar grenzen gaan hun medisch specialisten, expertise en faciliteiten op grotere schaal uitwisselen.

Het nieuwe convenant is feitelijk een opfrissing van de bestaande overeenkomst uit 2003. Het CMH en het UMC Utrecht werken al ruim 20 jaar samen. De alliantie behelst onder meer dat de medisch specialisten van Defensie voor een deel werkzaamheden in het UMC Utrecht verrichten. Dit om hun vaardigheden met aandoeningen en patiëntengroepen, die binnen het militair hospitaal niet vaak voorkomen, op peil te houden. Het UMC Utrecht vervult op zijn beurt een achterwachtfunctie voor de militair artsen gedurende de avond- en weekenddiensten.

download (2)Voorzitter Jan Kimpen van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht is blij met Defensie als partner: “De combinatie van een universitair medisch centrum en militair hospitaal is uniek in de wereld. Met de vernieuwing van de overeenkomst zijn wij ook de komende jaren gegarandeerd van een bijzondere partner met zeer specifieke expertise.”

Verder kan het CMH een beroep doen op specialisten op het gebied van neurochirurgie, plastische chirurgie en gynaecologie, die het hospitaal zelf incidenteel nodig heeft. Beide zorginstellingen trekken ook vaker samen op als het gaat om  Informatie en Communicatie Technologie (ICT), vastgoed en Operatie Kamer (OK)-bevoorrading.

download (1)Zo komen gerepatrieerde militairen voor de eerste opvang terecht op de Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht. “Het UMC Utrecht is onmisbaar voor het CMH”, zegt brigadegeneraal-arts Johan de Graaf. “Door deze alliantie is Defensie in staat op doelmatige wijze het volledige spectrum van tweedelijnszorg te bieden, specifiek gericht op de behoefte van militairen.”

Bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: