Vier bedrijven gaan groene stroom voor Rijksoverheid leveren.

Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon hebben de aanbesteding gewonnen om de komende jaren groene stroom te leveren aan de hele Rijksoverheid. Het gaat om ongeveer 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar over de jaren 2018 tot en met 2022, verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa 200 miljoen euro voor alle 6 percelen voor de looptijd van 5 jaar. De stroom wordt geleverd inclusief certificaten (garanties van oorsprong). Een derde deel van de stroom komt van Nederlandse wind- of zonne-energie, het overige deel uit een aantal Europese landen.   De gunning aan de vier bedrijven is voorlopig. Deze wordt definitief na de verplichte bezwaarperiode van 20 dagen, dus op 3 maart.

De cijfers voor 2018 laten de volgende gegevens zien:

(PerceelGWh) (per jaar) (voorlopig gegund aan)
Ministerie van Defensie        362        Nuon
Infrastructuur en Milieu        181       Eneco
Veiligheid en Justitie            123        Engie
Rijksvastgoed I                   185        Greenchoice
Rijksvastgoed II                    73       Greenchoice
Rijksvastgoed III                   58      Engie

Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de inkoop van groene stroom. Defensie gebruikt de meeste stroom (op kazernes, vliegbases en de haven in Den Helder, ruim 360 gigawattuur per jaar). Daarna volgen het Rijksvastgoedbedrijf (vooral kantoren, 315 GWh) en Rijkswaterstaat (snelwegverlichting, bruggen, gemalen, 180 GWh). Gevangenissen, rechtbanken en andere justitiële inrichtingen verbruiken ruim 120 GWh per jaar.

Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De eerstkomende jaren is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2022 zijn daarom een overgangsperiode. Een deel van de groene stroom mag uit Europese landen komen, ongeveer 30 procent moet uit Nederland komen. Zo levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

 

 

 

 

 

KlussenKlussen
Vorig artikelWRR: Flexibilisering Volledig Doorgeslagen
Volgend artikelVerkiezingen 2017: Standpunt PvdA over Defensie