14 juli, 2024
DefensieReservisten in strijd tegen COVID-19

Reservisten in strijd tegen COVID-19
R

Deze tijd waarbij het COVID-19 de wereld gijzelt, leidt mogelijk tot nog meer vraag naar inzet reservisten. Het reservistenbestand passeerde vorige maand al de 6.000. Daarnaast draaien reservisten gemiddeld meer uren per persoon. Dit als gevolg van de ingezette weg naar een adaptieve krijgsmacht. Daarbij speelt samenwerking met andere civiele organisaties een belangrijke rol. Reservisten worden nu ingezet op steeds meer gebieden, zelfs buitenland en op alle niveaus.

Reservisten maken de krijgsmacht meer flexibel en zorgen in massa en kennis voor meer capaciteit. Bovendien vormen ze een belangrijke brug naar de civiele maatschappij. Defensie wil de groei van het aantal reservisten en hun inzet vergemakkelijken. Daarom zijn er 100 maatregelen geïnventariseerd. De meeste zijn ingewikkeld, maar een aantal zaken is al (grotendeels) geregeld. Dat zijn:

  • Werven van reservisten onder VeVA-leerlingen die geen beroepsmilitair willen zijn.
  • Een VMBO-diploma volstaat om te solliciteren bij het Korps Nationale Reserve.
  • Het selectie- en keuringsproces voor reservisten verloopt hetzelfde als bij een beroepsmilitair. Elke reservist zonder militaire achtergrond krijgt een initiële militaire opleiding. Naar verwachting bieden de marechaussee en de luchtmacht die na de zomer gezamenlijk aan.
  • Het automatiseren van de uitbetaling zonder appellijsten is al realiteit voor reservisten die werken volgens een vast rooster. Dit is een eerste stap in het digitaliseren/automatiseren van alle appellijsten.
  • Onder werkgevers is onderzocht wat er beter kan in de samenwerking met Defensie. Het leverde een eerste rapportage op.
  • Bij de dienstplichtbrief aan alle 17 jarigen zit informatie over mogelijkheden als reservist.
  • Er is een verklaring waarmee reservisten hun civiele werkgever kunnen bedanken voor de mogelijkheden om ook als reservist actief te zijn bij de krijgsmacht.
  • In de Rijksambtenaren-cao staat een passage over reservisten. Zij krijgen extra verlof voor inzet en/of oefening en aanvulling van hun loon als zij als rijksambtenaar meer verdienen dan als militair. Ook met andere werkgevers lopen hierover gesprekken.
  • Zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn ook toegankelijk voor reservisten.
  • De COVID-19 maatregelen hebben gevolgen voor reservisten. Defensie heeft –in het kader van goed werkgeverschap- voorzieningen getroffen over de lopende afspraken over inzet (inclusief betaling) Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en alternatieve operationele inzet. Zie ook het voorgaande bericht op deze website .

Om meer in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden willen de Defensieonderdelen dat het aantal reservisten de komende jaren verder groeit. Defensie werkt aan het verbeteren van de randvoorwaarden. Zo loopt er een traject voor de harmonisatie van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden tussen reservisten en beroepsmilitairen. Er wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak om de groei van het reservistenbestand verder te stimuleren en te faciliteren. Hierbij worden ook de overige maatregelen (zoals nieuwe contractvarianten, opleidingsmogelijkheden etc.) meegenomen.

Bron: P&O
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: