12 juni, 2024
DefensieRegeling Uitkering Chroom-6 - Toepassing Component Nabestaanden

Regeling Uitkering Chroom-6 – Toepassing Component Nabestaanden
R

Op 4 juni 2018 is de Regeling uitkering chroom-6 Defensie in werking getreden. Op basis van deze Uitkeringsregeling komen nabestaanden in aanmerking voor een “materiële uitkering nabestaande” van € 3.850,- bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van het overlijden van de (oud-) medewerker (begrafeniskosten). Nu ligt er een voorstel om het  Recht op uitkering nabestaande uit te breiden.

Eerder was al aangegeven dat de Uitkeringsregeling zodanig zou worden uitgebreid dat de nabestaande ook zelfstandig aanspraak kan maken op het materiële deel van de uitkering. Uitgangspunt is om deze uitbreiding van de regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan op de datum van inwerkingtreding van de Regeling. De status van de aanpassingen van de regeling zijn thans in concept!

Toelichting concept regeling
De Regeling uitkering chroom-6 Defensie voorziet in een uitkering aan degene die in de uitoefening van zijn werk voor het Ministerie van Defensie op een POMS-locatie (Prepositioned Organizational Materiel Storage) is blootgesteld aan chroom-6, en waarbij aannemelijk is dat hij (mede) in verband daarmee lijdt aan een bepaalde aandoening. De regeling voorziet daarnaast in een vergoeding aan de nabestaande.

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6, wordt de regeling uitgebreid met een tweede uitkering voor nabestaanden. De eerste uitkering (zoals aangegeven in art. 7 van de concept regeling) is bedoeld als een uitkering voor de kosten die verband houden met het overlijden van de werknemer (begrafeniskosten). Met de tweede uitkering (zoals aangegeven in art. 7a) wordt de Uitkeringsregeling ook op dit punt in lijn gebracht met de manier waarop het Convenant Instituut Asbestslachtoffers is opgebouwd. Indien de nabestaande meer schade heeft, kan deze een civielrechtelijke overlijdensschadeclaim indienen bij Defensie.

De wijziging gaat met terugwerkende kracht in op 4 juni 2018, zijnde de datum van inwerkingtreding van de Regeling uitkering chroom-6 Defensie. Dit voorkomt rechtsongelijkheid ten opzichte van de nabestaanden die in de periode van 4 juni 2018 tot heden reeds in aanmerking kwamen voor een nabestaandenuitkering.

Let wel: DIT IS NOG STEEDS EEN CONCEPT REGELING!

Bron: Defensie
Foto: Defensie/RIVM/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: