19 april, 2024
Onze vakbondBelastingserviceRegeling CafetariaModel

Regeling CafetariaModel
R

Defensie heeft de Defensiemedewerker middels een e-mail van P&O een aanbod gedaan om via een regeling cafetariamodel (een deel van) je eindejaarsuitkering in te leveren voor een hogere vergoeding van jet reiskosten (dagelijks woon- werkverkeer). Een cafetariamodel of een keuzemodel arbeidsvoorwaarden is een systeem waarbij werknemers hun arbeidsvoorwaardenpakket (deels) zelf kunnen samenstellen. Met de centrales (CMHF, CCOOP, ACOP en AC) is overeenstemming bereikt over de introductie van deze cafetariaregeling.

In 2016 wordt de Defensiemedewerker aangeboden een hogere vergoeding voor de dagelijkse reiskosten te krijgen en hiervoor een deel van de eindejaarsuitkering in te leveren. Dit kan de Defensiemedewerker een belastingtechnisch voordeel opleveren.

Alleen Defensiemedewerkers (burgers en militairen) in werkelijk dienst op 1 oktober 2016 met een vaste of tijdelijke aanstelling genoemd in AMAR artikel 1 lid 1 c onder 1 en BARD artikel 1 kunnen aan dit cafetariamodel deelnemen. U moet dan nog wel in dienst zijn na 1 oktober 2016. Ook als u geplaatst bent in het buitenland en u maakt gebruik van de regeling dagelijks reizen/woon- werkverkeer komt u hiervoor in aanmerking. Indien u minder dan 11 kilometer aan reiskilometers heeft om onder normale omstandigheden in aanmerking te komen dient u zich te registreren in DIDO om aslnog gebruik te maken van deze regeling

Reservisten, stagiaires en andere niet-werknemers kunnen niet deelnemen.

Indien de Defensiemedewerker hieraan wenst deel te nemen dient hij zijn keuze voor 9 november 2016 bekend te hebben gesteld bij Defensie. Dit kan hij doen middels DIDO of via een Dfe-321 formulier.

Er zijn echter wel haken en ogen

Doordat het brutoloon jaarloon naar beneden wordt bijgesteld heeft het als voordeel dat er minder loonbelasting en premies sociale verzekeringen hoeven worden afgedragen. Dit is van invloed op de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Ook bestaat de mogelijkheid dat de hoogte van een hypothecaire lening lager kan uitvallen omdat het bruto loon lager is.

De verlaging van het brutoloon heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag.

De verlaging van het brutoloon heeft wel gevolgen voor de hoogte van het verzekerd inkomen voor de WW, ZW, WGA en de WIA. Wanneer een Defensiemedewerker werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan zal de uitkering lager uitvallen. Het dagloon, waarvan de uitkering wordt afgeleid, daalt namelijk.

BRON: CMHF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: