20 mei, 2024
DefensiePilot Gemengd Varen Onderzeedienst

Pilot Gemengd Varen Onderzeedienst
P

In de eerste helft van 2019 vindt een belangrijke pilot bij de Onderzeedienst plaats. Met deze pilot beproeft de Onderzeedienst of het mogelijk is om in de huidige onderzeeboten met een gemengde bemanning te varen.

Laatste mannenbolwerk
Als de ervaringen van de pilot positief zijn, laten we eerder dan gepland vrouwen toe als bemanningsleden bij de Onderzeedienst. De Onderzeedienst is nog de enige plek binnen de Nederlandse Krijgsmacht waar vrouwen niet alle functies mogen vervullen.

Selectie-eisen
De varende functies staan nu (nog) alleen open voor mannen die aan alle selectie-eisen voldoen. Dat gaat veranderen. De Onderzeedienst gaat varen met mannen en vrouwen, in gemengde bemanningen. Zeker in de nieuwe onderzeeboten die aangeschaft gaan worden, maar wellicht al eerder.

One-of-the-crew
Uit een recente inventarisatie bleek het ‘one-of-the-crew-concept’ zeer succesvol bij vergelijkbare onderzeediensten. In dit concept zijn geen aparte voorzieningen aan boord voor vrouwen en wordt de bemanning als geheel gelijkwaardig gezien en behandeld. Om in de praktijk te testen of gemengd varen al mogelijk is bij de huidige Nederlandse onderzeeboten, vindt in het voorjaar van 2019 een pilot plaats met een gemengde bemanning.

Pilot
Met deze pilot wordt mogelijk aangetoond dat aparte voorzieningen aan boord voor mannen en vrouwen niet nodig zijn in de nieuwe onderzeeboten die in de nabije toekomst ontwikkeld worden. Als de pilot slaagt, gaat de onderzeedienst al in de huidige onderzeeboten met gemengde bemanningen varen.

Mening ODB
Een goede zaak dat een proef wordt gedaan met gemengd varen op een onderzeeboot. Bronnen hebben gemeld dat vier vrouwen zijn gevraagd om aan de proef deel te nemen. 1 officier 1 onderofficier en 2 manschappen. Dezelfde bronnen hebben deze week gemeld dat de twee matrozen alweer zijn afgevallen doordat P&O gemaakte afspraken niet wilde/kon nakomen.

Bron: Defensie/redactie
Foto: AVDD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: