2 maart, 2024
DefensiePiet de Jong HONDERD jaar!

Piet de Jong HONDERD jaar!
P

Vandaag is oud-premier en onderzeebootcommandant Piet de Jong 100 jaar geworden! Petrus Josef Sietse de Jong werd op 3 april 1915 in Apeldoorn geboren en groeide op in een katholiek gezin. Na het behalen van zijn middelbare school diploma ging hij in 1931 naar de Koninklijke Marine en volgde daar als adelborst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder de opleiding tot marineofficier.

Na het voltooien van het KIM werd De Jong in 1934 bevorderd tot luitenant ter zee der derde klasse. Van 1935 tot 1947 was hij werkzaam bij de onderzeedienst. Bij het uitbreken van de oorlog met Duitsland vertrok hij op 13 mei 1940 aan boord Hr.Ms. O 24 naar Engeland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog nam De Jong als oudste officier en vanaf medio 1944 als commandant van de O 24 deel aan de gevechten. In april 1946 keerde hij met Hr.Ms. O 24 terug in Nederland.

Vanaf 1947 volgden achtereenvolgens plaatsingen bij de Marinestaf van het ministerie van Marine, was hij adjudant van de minister van Marine, voerde hij het commando over het fregat Hr.Ms. De Zeeuw, was hij stafofficier bij de Allied Commander-in-Chief Channel in Portsmouth en daarna werd hij benoemd tot waarnemend chef-staf van de inspecteur-generaal der marine (Prins Bernhard) en tot adjudant van Koningin Juliana. Tenslotte was hij commandant van de onderzeebootjager Hr.Ms. Gelderland.

In 1959 werd hij voor de Katholieke Volkspartij (KVP) staatssecretaris van de Marine – hij moest hiervoor met spoed lid worden van de KVP. Aansluitend was hij minister van Defensie in drie verschillende kabinetten. In 1967 werd De Jong benoemd tot minister-president en minister van Algemene Zaken. Onder hem werd op 1 januari 1969 de btw (belasting toegevoegde waarde) ingevoerd.

GefeliciteerdDe Jong heeft na zijn actieve politieke loopbaan nog vele functies en commissariaten in het bedrijfsleven vervuld.Hij is sinds het overlijden van Willem Drees in 1988 de oudst nog levende oud-minister-president van Nederland en sinds het overlijden van Jelle Zijlstra in 2001 de minister-president die het langst geleden een kabinet leidde.

Ook vandaag is de heer De Jong nog steeds betrokken bij de onderzeedienst als beschermheer van de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten.

Meneer de Jong van harte gefeliciteerd en wij wensen u een hele fijne dag.

Bron: wikipedia

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: