14 juli, 2024
DefensieOutsourcing Paresto Van De Baan

Outsourcing Paresto Van De Baan
O

Tijdens het algemeen overleg over personeel van 1 juli jl. heeft de minister van Defensie de Kamer toegezegd deze zo snel mogelijk te informeren over het wel of niet uitbesteden van de cateringdienstverlening lees Paresto. Inmiddels heeft de minister de parlementariërs bericht dat het ministerie heeft besloten de uitbesteding stop te zetten.

Dit besluit komt voort uit een nieuwe toetsing van de business case van het project. Zorgvuldige projectvoering vereist dat de business case regelmatig wordt geactualiseerd en getoetst. Om te beoordelen of het aanvragen van offertes redelijkerwijs zou leiden tot gunning, is onlangs een dergelijke toets uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten aanmerkelijk ongunstiger uitkomt dan bij eerdere berekeningen.

Enerzijds zijn de hoge kosten vooral het gevolg van de te verwachten compensatie van arbeidsvoorwaarden waarover met de bonden overeenstemming moet worden bereikt. Anderzijds vallen de opbrengsten onder meer lager uit doordat de dienstverlening ten opzichte van de oorspronkelijke sourcingtoets uit 2009 flink is verkleind. Door deze combinatie van factoren zou de terugverdientijd op ongeveer twintig jaar uitkomen, waarmee de uitbesteding nu niet langer zinvol is. Dit betekent dat het uitbestedingstraject definitief wordt beëindigd.

Het is onveranderd dat Paresto op termijn meer in samenwerking met de markt te laten samenwerken. Dat zal geleidelijk gebeuren. Daarnaast zal Defensie in de bedrijfsvoering van Paresto maatregelen nemen die tot meer doelmatigheid leiden. Er zal hierbij rekening worden gehouden met het natuurlijke verloop en de samenstelling van het huidige personeelsbestand.

Defensie gaat deze voornemens verder uitwerken en daarbij de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel op de gebruikelijke wijze betrekken.

Mening ODB
De ODB is verheugd dat de outsourcing van Paresto van de baan is. Vanaf het eerste begin vonden wij al dat dit een onhaalbaar voornemen was. Er is immers geen enkel bedrijf te vinden dat de voorwaarden van Defensie uit kan voeren. Accountants die de boeken hebben ingezien zullen dit ongetwijfeld hebben geconstateerd.

De minister geeft echter aan dat er gewerkt moet worden aan doelmatigheid. De ODB nodigt de minister dan ook van harte uit om samen met het bestuur één of meerdere plaatsen te bezoeken. Gewoonweg het aanwezige personeel te tellen en dan zal de bewindsvrouwe constateren dat ook de actuele personeelsbestand elke werkdag onder het gewenste peil is.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: