19 mei, 2024
DefensieKOM IN ACTIE - Oproep Actie 2 November Den Haag

KOM IN ACTIE – Oproep Actie 2 November Den Haag
K

Op 15 september hebben ongeveer honderd burger defensiemedewerkers en militairen deelgenomen aan de actie waarbij het gebouw van het ministerie van Defensie werd ‘belegerd’ . De doelstelling hiervan was te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze (kleinschalige) actie is niet onopgemerkt gebleven. De minister van Defensie heeft in een reactie richting de pers aangegeven dat ze donders goed weet wat er speelt en dat ze probeert er met de bonden uit te komen.

De bonden stellen vast dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden voorstel op tafel ligt wat tegemoet komt aan de eisen en daarom worden er nieuwe acties in gang gezet.

De eerstvolgende actie gaat op 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur plaatsvinden op de Koekamp, dichtbij Centraal Station Den Haag.

Defensiemedewerkers hebben massaal NEE gezegd tegen het laatste eindbod en ondanks onze acties stellen wij vast dat nog steeds geen fatsoenlijk CAO bod op tafel ligt.

Kom in actie! Wij gaan op 2 november opnieuw actie voeren waarbij wij in omvang opschalen. Wij roepen jullie hierbij indringend op om aan deze actie deel te nemen. De bonden zorgen voor busvervoer vanaf een aantal opstaplocaties richting Den Haag en retour naar de opstaplocatie.

KOM IN ACTIE op 2 NOVEMBER !!!

Aanmelden op email adres actie@defensiepersoneelinactie.nl
Wij hebben van u nodig: NAAM en KAZERNE waar u werkzaam bent.
Dit om op basis van de aanmeldingen te bepalen waar wij de opstaplocaties voor de bussen het beste kunnen inrichten.

Buitengewoon verlof
Wij hebben veel vragen gekregen over het wel of niet toekennen van buitengewoon verlof.

Een aanvraag voor toekenning buitengewoon verlof kan door defensiepersoneel ingediend worden en de commandant van de eenheid maakt een afweging. Kaderleden die actief zijn voor de bond en medezeggenschapsleden die aangesloten zijn bij een bond hebben conform regelgeving recht op buitengewoon verlof voor deelname van bondsactiviteiten. Volledigheidshalve merken wij op dat indien de belangen van de dienst zich daartegen verzetten een aanvraag afgewezen kan worden. Hoe dan ook, wij strijden in opdracht van onze leden voor betere arbeidsvoorwaarden en het is daarom van groot belang dat defensiepersoneel zichtbaar is bij de acties. Militairen het liefst in uniform.

DIT IS HET MOMENT VOOR ACTIE – Wij rekenen op jullie, laat horen en zien dat het genoeg is geweest. Defensiepersoneel verdient beter.

Namens het actiecomité van de gezamenlijke bonden,
Jef Stassen

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: