17 juli, 2024
DefensieOpinieonderzoek: 48% wil meer geld naar Defensie

Opinieonderzoek: 48% wil meer geld naar Defensie
O

Instituut Clingendael heeft vandaag het opinieonderzoek ‘De Nederlandse wending naar Europa’ uitgebracht. De ‘Barometer’ gaat over de militaire rol van Europa, taakspecialisatie en investeringen in Defensie. 48% van de ondervraagden vindt dat Nederland meer geld moet uitgeven aan Defensie.

Prioriteitenlijst

Clingendael noemt deze relatief hoge steun voor meer Defensie-uitgaven opmerkelijk. Van oudsher staat dit niet hoog op de prioriteitenlijst van Nederlanders. Overigens is 24% het hier niet mee eens en heeft 26% geen mening.

Verkiezingscampagne

Bijleveld: “Nederlanders beseffen dat de onveiligheid is toegenomen. Ze vinden ook dat Nederland en Europa een groter aandeel in de verdediging van veiligheid moeten nemen en dat daar investeringen voor nodig zijn. Ik zie het rapport als een aansporing richting de politieke partijen om deze mening van de Nederlandse burgers serieus te nemen: in de verkiezingscampagne en bij de formatie van een nieuw kabinet.”

Meer zelfstandige rol Europa

De onafhankelijke denktank polst sinds september met zogenoemde Barometers de mening van de bevolking over buitenlandpolitieke onderwerpen. Daarvoor worden 23.000 Nederlanders ondervraagd. De Clingendael Barometer laat een aantal ontwikkelingen zien.

Zelfstandig Europa

Naast een hoger Defensiebudget, is er ook steun voor een meer zelfstandige militaire rol voor Europa en voor meer specialisatie. 53% is voor een krijgsmacht die taken verdeelt met buurlanden.

Zonder de VS

Volgens Clingendael zijn Nederlanders zich goed bewust van de verslechterde veiligheidssituatie en de geopolitieke veranderingen. Ook zien zij de noodzaak van een sterkere krijgsmacht. Dit hangt samen met de verwachting van 79% van de ondervraagden dat de VS Europa de komende 5 jaar steeds minder willen beschermen. Ook vindt 72% dat Europa militair zelfstandig moet kunnen optreden, zonder steun van de VS.

Blij met de uitkomsten

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Ik ben heel blij met de uitkomsten. Ik zie het als een belangrijke ondersteuning van de koers die we hebben ingezet met de Defensievisie 2035.  Daarin zetten we in op een ‘sterker en meer zelfredzaam Europa’. Europa moet sterker en zelfstandiger kunnen optreden als de gezamenlijke veiligheid en belangen in het geding zijn. Daarmee versterken we ook de NAVO. Het is een én-én-verhaal.”  

Barometer Clingendael ‘De Nederlandse wending naar Europa’

Barometer Clingendael ‘De Nederlandse wending naar Europa’

Instituut Clingendael publiceerde dinsdag 1 december 2020 het opinieonderzoek ‘De Nederlandse wending naar Europa’. De …

Publicatie | 01-12-2020

Tekst: Clingendael / MinDef/redactie ODB

Foto: Clingendael / AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: