28 mei, 2024
DefensieOpdracht voor oprichting Rijksvastgoedbedrijf

Opdracht voor oprichting Rijksvastgoedbedrijf
O

De secretarissen-generaal van de ministeries van Defensie en van Wonen en Rijksdienst hebben eind juli de opdracht gegeven de DVD op gelijkwaardige basis deel te laten nemen aan de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD), nu nog onderdeel van het Commando Diensten Centra (CDC), gaat hierin samen met de Rijksgebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beide ministeries zijn begonnen met het verkennen van de uitwerking en inrichting van het voornemen om tot 1 organisatie te komen.

Tot de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf is besloten in november 2011 door de Ministerraad, evenals tot het ontwikkelen van een rijksbrede vastgoedportefeuillestrategie en het realiseren van meer beleidsmatige regie tussen de ministeries. Zowel bij het Ministerie van Defensie als van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt het traject ingezet om doelmatigheid te bereiken en daarmee invulling te geven aan de opgelegde departementale taakstellingen.

Deze opdracht is een belangrijke stap op weg naar de daadwerkelijke oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf. Voordat dat zover is, zal eerst zorgvuldig worden gekeken naar de plannen voor de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, met name voor wat betreft de gevolgen voor het personeel. Daarbij worden ook de vakbonden en de medezeggenschapscommissies betrokken. De oprichting zelf is niet eerder voorzien dan de tweede helft van 2014.

Bron:MINDEF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: