26 mei, 2024
DefensieDe (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (5)

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (5)
D

Way-ahead of wat vinden andere partijen ervan? Schrijver heeft zijn bevindingen aan diverse partijen binnen en buiten defensie voorgelegd (HDP, HDFC, twee vakbonden en het ABP). Niemand heeft tot nu toe de conclusie weerlegd dat sinds 2006 het ELS goedkoper is dan het MLS. De belangrijkste speler –de Directeur Arbeidsvoorwaarden in de rol van werkgever- is van mening dat conform de afspraak met de bonden wordt gehandeld, dus is het goed. Het feit dat de werkelijkheid (ELS goedkoper dan MLS) haaks staat op de veronderstelling waarvoor de koppelafspraak gemaakt is, doet daaraan kennelijk niet af. Ethisch verwerpelijk?

Mwah……, zegt u het maar.

Wat moeten de gevolgen zijn?
Als niemand deze bevindingen weerlegt, dan zijn de opslagen als gevolg van de afspraak dat de militairen zelf opdraaien voor de hogere kosten, onterecht door militairen betaald. De opslag behoort dan net zo verdeeld te worden als de gewone pensioenpremie. Daarvan draagt de werkgever 70%. Van de opslag zou daarom dan ook 70% aan de militairen moeten worden terugbetaald. Dit moet los staan van de vraag of dit ook juridisch een verplichting zou zijn. Een kwestie van ethiek lijkt mij zo. De resterende 30% moeten militairen dan zelf betalen.

Uit de tweede grafiek bleek dat het ELS gemiddeld ca € 1000 per jaar per militair goedkoper was. De werkgever is daarmee ruim € 30 miljoen goedkoper uit gedurende 13 jaren (1000*70%*ca 40.000 militairen + 1000*70%*50%*ca 10.000 UKW’ers). Het moet helder worden of dit wel of niet aan extra militaire arbeidsvoorwaarden is besteed boven burgerambtenaren. Anders zou het militaire personeel in het arbeidsvoorwaardenpakket zijn achtergesteld bij de burgerambtenaren. En over 2004 en 2005 zou nog eens gediscussieerd kunnen worden hoe eerlijk het is de militair met meerkosten op te zadelen terwijl ook de werkgever voordeel heeft van het achterblijven in de ELS.

Herstellen van vertrouwen
In november heb ik voor een tweede keer de bevindingen bij HDP besproken. Een meer inhoudelijke reactie blijft ondanks belofte van de HDP uit. Defensie zet momenteel in op het herstellen van het vertrouwen. Ik hoop dat Defensie ons kan uitleggen waarom het toch juist is premieopslagen door militairen te laten betalen ondanks dat het ELS goedkoper blijkt te zijn. Daarnaast zou het fijn zijn als men helder weet te maken dat het werkgeversvoordeel sinds 2006 van ruim € 30 miljoen per jaar gebudgetteerd is geweest én daadwerkelijk aan het militaire personeel ten goede is gekomen. Anders lopen militairen in financiële zin sinds 2006 achter op hun burgercollegae. Ik trek dat laatste vooralsnog niet in twijfel. Maar ik vind dat dit nader onderzocht moet worden en dat ook wordt uitgesloten dat deze vrijval buiten de arbeidsvoorwaarden is gebruikt.

De juridische verkenning van de mogelijkheden vindt momenteel plaats. Ook bestaat er intussen een open Facebookpagina ‘Powerbynumbers’. Die kunt u gaan volgen en ook via die community kunt u reageren. Daar zullen updates verschijnen.

Redactie:
Dit is het laatste van vijf delen waarin de ‘ins en outs’ van het pensioensysteem van Defensie worden toegelicht.

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Redactie
Foto: AVDD/Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: