24 mei, 2024
DefensieDe (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (2)

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (2)
D

De pensioen premieberekening: militairen zijn goedkoper! In het vorige artikel hebben we gezien dat het premiepercentage gebruikt wordt om de opslag voor militairen te berekenen. Maar volgens de koppelafspraak gaat het om de ‘verschuldigde premie’. Volgens het online Van Dale woordenboek is de betekenis van het woord ‘premie’: ‘prijs, beloning’ of ‘bedrag dat je periodiek of ineens betaalt voor een verzekering’. Dat is iets anders als een premiepercentage. Het moet dus om veranderingen in euro’s gaan in plaats van premiepercentages.

De te betalen pensioenpremie wordt als volgt berekend: (jaarinkomen minus franchise) x premiepercentage = € premie. In een eenvoudig sommetje werkt dat als volgt: (€ 100-€ 40)x25%=€ 15. In deze formule zit naast het premiepercentage nog een belangrijk getal: de franchise (€ 40). De franchise zorgt ervoor dat u niet over het hele inkomen pensioen opbouwt en dus premie betaalt. U ontvangt namelijk ook AOW van de Staat. Een grotere franchise betekent dat u minder pensioen opbouwt en minder premie betaalt. Een lagere franchise leidt tot een hoger pensioen en hogere premies.

Een voorbeeld. Als het inkomen (hier € 100) gelijk blijft, maar de franchise (€ 40) daalt naar € 20, verandert natuurlijk de premie: (€ 100-€ 20)x25%=€ 20. De premie in euro’s stijgt. Omdat voor de berekening van de opslag alleen maar naar de premiepercentages wordt gekeken, is het van belang te controleren of de franchisen van het ELS en MLS wel hetzelfde zijn gebleven. Want het voorbeeld sommetje laat zien dat dan de pensioenpremie verandert en daarmee de lasten voor de werkgever en werknemer.

In de eerste grafiek ziet u het verloop van de franchise door de jaren heen van zowel het MLS als het ELS. De franchise van het MLS blijkt in 2006 scherp te dalen van € 15.250 naar € 9.600. Mijn eerdere rekensommetje maakt duidelijk dat dit consequenties heeft voor de te betalen premies. Als de franchise daalt, wordt de te betalen premie hoger.

De volgende grafiek laat de pensioenpremie in euro’s zien. In 2004 en 2005 blijken de premiekosten van het ELS van militairen daadwerkelijk boven die van het MLS te liggen. Vanaf 2006 is dat duidelijk andersom. Het militaire ELS is gemiddeld sindsdien ca € 1000 per militair per jaar goedkoper dan het MLS. Dan is het toch uiterst vreemd dat militairen toch in 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 en 2018 een opslag hebben moeten betalen?

Om bij een paar loongroepen nog eens te zien wat de premie-effecten zijn, dient de volgende tabel. Uit de tabel blijkt dat pas vanaf ca € 80.000 de premies in het ELS hoger zijn dan in het MLS.

Redactie:
Dit is het tweede deel van vijf delen waarin de ‘ins en outs’ van het pensioensysteem van Defensie worden toegelicht.

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Redactie
Foto: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: