14 april, 2024
DefensieOnderzoek naar fraude in ICT bij Defensie

Onderzoek naar fraude in ICT bij Defensie
O

Het ministerie van Defensie laat momenteel onderzoek doen naar mogelijke fraude of malversaties rond het aanbesteden van ICT-projecten of het inhuren van externe krachten, zo laat minister Jeanine Hennis-Plasschaert afgelopen vrijdag (31 oktober) aan de Tweede Kamer weten.

Eerder vroeg zij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) meldingen te verzamelen en te analyseren van eventuele mededingingsproblemen bij overheidsaanbestedingen. Volgens Hennis ”komt uit deze analyse het beeld naar voren dat nader onderzoek gewenst is”. ABD Topconsult (Koos van der Steenhoven) zal het vervolgonderzoek leiden, maar het ministerie wil verder niets kwijt over de invulling van het verdere onderzoek.

Het ministerie van Defensie zelf deed aangifte over mogelijke overtredingen van de (Europese) aanbestedingsregels, waarna de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek startte. Nu wordt gestart met een onderzoek.

Het tv-programma Zembla meldde recent dat ICT-bedrijf Ordina mogelijk heeft gefraudeerd bij de aanbesteding van opdrachten bij de overheid. Eerder maakte Hennis al bekend dat er ‘grote problemen’ zijn bij de ICT van Defensie. Door o.a. de flinke veroudering van de computerapparatuur kunnen netwerken mogelijk uitvallen. Voor verbeteringen van de ICT bij Defensie op korte termijn trok Hennis 16,7 miljoen euro uit en daarboven 40 miljoen euro voor volgend jaar.

In mei werd bekend dat de ICT van Defensie grote problemen kent. Vier topambtenaren hebben het veld al moeten ruimen. Er is sprake van een “ineffectieve besturing”. Besluiten worden volgens het onderzoek op een verkeerd niveau genomen, waardoor onduidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn. Er bleken tevens “verstoorde verhoudingen” te bestaan tussen de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ICT. Tussen beide organisaties klikt het niet en de communicatie is slecht. “Dit vormt een risico voor de operaties en de bedrijfsvoering.”

Het is “symptomatisch voor de algehele wanorde binnen Defensie”, meent Sjoerd Sjoerdsma van D66. Hij vraagt zich af of de minister “nog wel greep heeft op de problemen binnen haar ministerie”. Hennis zal volgens hem de Tweede Kamer moeten overtuigen dat zij de problemen onder controle kan brengen.

De ODB deelt de mening van D66 dat door vele jaren van incompetentie grote problemen zijn ontstaan binnen de ICT sector van Defensie.

bron Metro/Nu/Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: