21 juni, 2024
DefensieNieuwe Verdeling Veiligheidsregio’s KL

Nieuwe Verdeling Veiligheidsregio’s KL
N

De verdeling van de 25 veiligheidsregio’s over de 3 gevechtsbrigades van de landmacht is veranderd. De herschikking geldt vanaf vandaag en is bedoeld om de werklast beter te verdelen.

De afbeelding geeft de nieuwe gebiedsindeling weer. Defensie werkt bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in veiligheidsregio’s.

Sinds 2014 heeft de Koninklijke Landmacht Nederland geografisch verdeeld over zijn 3 gevechtsbrigades. Per regio (Noord, West/Midden, Zuid) is 1 eenheid het aanspreekpunt voor alle militaire bedrijvigheid. De plaatsvervangend commandanten van de 3 brigades zijn ook Regionaal Militair Commandant (RMC) in het betreffende gebied.

Nieuwe verdeling
Nederland is als volgt verdeeld over de 3 gevechtsbrigades:

  • RMC West / Midden – 11 Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen): Gelderland, Noord-Holland (met uitzondering van de veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek), Zuid-Holland (met uitzondering van Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid);
  • RMC Zuid – 13 Lichte Brigade (Oirschot): Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de veiligheidsregio’s Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid;
  • RMC Noord – 43 Gemechaniseerde Brigade (Havelte): Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek (NH).

Binnen 48 uur
Als in Nederland een ramp plaatsvindt, kan Defensie binnen 48 uur ruim 4.000 militairen (beroepsmilitairen en reservisten) op de been brengen voor hulp. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie: hoe hoger de dreiging, hoe korter de tijd. Een militaire inzet gebeurt altijd onder gezag van de burgemeester, Officier van Justitie of de minister van Veiligheid en Justitie.

bron Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: