21 april, 2024
DefensieNieuwe regeling reizen OV vanaf 1 maart 2023 

Nieuwe regeling reizen OV vanaf 1 maart 2023 
N

De nieuwe regeling voor reizen met het openbaar vervoer (OV) wordt op 1 maart 2023 ingevoerd. Vanaf dan kan de medewerker zelf kiezen of deze de NS-Business Card (NS BC) ook wil gebruiken voor privéreizen. Alleen in dat geval betaalt de medewerker een eigen bijdrage. 

Gebruikt de medewerker de NS BC alleen voor woon-werkverkeer en/of dienstreizen? Dan betaalt deze geen eigen bijdrage. Alle binnenlandse zakelijke reizen met het OV zijn voor rekening van Defensie. Dit geldt ook voor medewerkers met een reisafstand van minder dan 11 kilometer.

Dienstreizen met NS BC: registreren in Selfservice
Medewerkers die dienstreizen maken met een NS BC moeten deze registreren als dienstreis. Dit gebeurt via de Selfservice applicatie ‘Dienstreizen’. Hiermee wordt gebruik van de NS BC voor de verschillende soorten reizen inzichtelijk in de administratie en kan controle worden uitgevoerd. 

Voorwaarde gebruik NS BC
De voorwaarde voor het gebruik van de NS BC is dat de medewerker minimaal 2 enkele reizen per 2 weken maakt voor woon-werkverkeer. Daarom kan de medewerker vanaf 1 maart kiezen voor een NS BC met privéreizen, voor zowel dagelijks als niet-dagelijks (binnenslapers/boordplaatsers)reizen.

Huidige NS BC-houders: keuze doorgeven voor 1 mei 2023
Medewerkers die voor 1 maart al beschikken over een NS BC moeten tussen 1 maart en 1 mei 2023 kiezen voor welke type reizen zij de NS BC willen gebruiken. Zij kunnen kiezen voor: 

  • woon-werkverkeer en dienstreizen, inclusief privéreizen,
  • woon-werkverkeer en dienstreizen, exclusief privéreizen of
  • alleen dienstreizen, exclusief privéreizen.

Vanaf 1 maart kan de medewerker de keuze indienen via een nieuwe applicatie in Selfservice. Heeft de medewerker voor 1 mei 2023 geen keuze gemaakt? Dan wordt het huidige abonnement op de NS BC beëindigd en kan de medewerker hier niet meer mee reizen. Wil de medewerker vanaf 1 mei 2023 toch blijven reizen met de NS BC? Dan moet deze een nieuwe aanvraag indienen via Selfservice. 

Terugbetaling eigen bijdrage
De eigen bijdrage over de gebruiksperiode van de NS BC wordt terugbetaald als:

  • een medewerker over (een deel van) de periode 1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 een eigen bijdrage betaald heeft en 
  • op 30 april 2023 geen NS BC meer heeft voor woon-werkverkeer of een NS BC heeft aangevraagd exclusief privégebruik of
  • voor 30 april 2023 uit dienst is gegaan.

 Let op: de eigen bijdrage wordt niet terugbetaald:

  • bij aanvragen van de NS BC na 30 april 2023;
  • als een medewerker vanaf 1 maart 2023 een NS BC heeft voor woon-werkverkeer inclusief privégebruik. 

Nieuwe aanvragen NS BC
Medewerkers die op 1 maart 2023 geen NS BC hebben, kunnen via Selfservice een nieuwe NS BC aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Dit geldt ook voor medewerkers met een enkele reisafstand van minder dan 11 kilometer. De terugwerkende kracht betaling van de eigen bijdrage is voor hen niet van toepassing.

Extra opties NS BC 
Kiest een medewerker vrijwillig voor een upgrade naar de 1e klas? En/of wil een medewerker vrijwillig gebruikmaken van Intercity Direct? Dan betaalt de medewerker per optie een extra bedrag. Dit bedrag kan ieder kwartaal wijzigen en is afhankelijk van de prijsbepaling van de NS. Het bedrag voor de gekozen optie(s) wordt ingehouden op het salaris.

Meer informatie
Zie vanaf 1 maart de bijgewerkte pagina NS-Business Card.

Tekst: Mindef P&O / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: