23 mei, 2024
DefensieNieuwe minister van Defensie

Nieuwe minister van Defensie
N

Jeanine Hennis – Plasschaert (VVD) wordt de komende jaren de nieuwe minister van Defensie. De VVD’er wordt daarmee de eerste vrouwelijke minister op deze post. De minister wil het draagvlak de komende jaren vergroten. Daarom wil zij in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken, een visie op de krijgsmacht van de toekomst maken.

De minister “Ik heb me in al mijn functies ingezet voor een sterk Nederland. Een fitte krijgsmacht speelt daarin een grote rol. Ik zie het als een eer én een uitdaging hieraan te mogen bouwen.” De bewindsvrouw nam op 5 november het roer over van Hans Hillen (CDA), die sinds 14 oktober 2010 minister van Defensie was.

Jeanine Hennis – Plasschaert

De minister realiseert zich terdege dat de krijgsmacht zich in een moeilijke overgangsfase bevindt. Zij wil zich samen met het Defensiepersoneel ervoor inzetten dat de krijgsmacht in staat blijft in Internationaal verband de veiligheid van Nederland en de overzeese gebiedsdelen in internationaal verband te garanderen. De minister gaf aan daartoe te moeten beschikken over personeel en materieel van hoge kwaliteit.

Niet alleen internationaal maar ook nationaal moeten de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee nog nauwer samenwerken en onderling meer uitwisselbaar en inwisselbaar zijn. De minister wil daarom dat de financiën voor langere termijn op orde worden gebracht, waarin ambitie en taken in evenwicht zijn, waarin ruimte is voor innovatie en waarmee het draagvlak voor de Defensie geborgd wordt.

De voorzitter van de ODB vindt dat de mooie krachtige woorden van de minister maar eens omgezet moeten worden in daden. Hillen kwam ook met een mooie tekst maar laat een berooide krijgsmacht achter met een tekort aan ongeveer alles. Want het vertrouwen in deze werkgever is tot een nulpunt gedaald. Het moet stoppen deze kaalslag. Het kan anders en het moet anders! Helaas zal de minister dan om meer financiën voor zo’n krijgsmacht moeten bedelen.

De ODB wenst de bewindsvrouw veel wijsheid en succes toe in haar nieuwe functie en wil haar vast een slogan meegeven voor de komende jaren. Stop de afbraak, Start met de opbouw!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: